Ääsmäe küla

külavanem Ahto Oja 508 2990,
e-mail: ahto.oja@gmail.com

http://aasmae.weebly.com/ajalugu.html

Ääsmäe ja ta naaberkülade (Pällu, Tuula) kirjutatud ajalugu algab juba 1241. aastast, kui Taani mungad maarahvast ristides panid nad kirja "Taani hindamisraamatu" nime all tuntud ürikusse. Sel ajal oli küla suurus 20 adramaad, läänimeesteks Tuv(i) Palnis(sum) ja Eilard(us). Küla nimi on aegade jooksul muutunud:  Asimekae, Asaeback, Esenbeck, Ezenbeke, Assenbeke, Esemeck, Eysemeki, Äsmeck, Essemeggi, Esmä, Ääsma, Äesma ja lõpuks ÄÄSMÄE.

Ääsmäe  arengukeskus hõlmab lisaks Ääsmäe külale ka Tagametsa küla. Ääsmäe mõjupiirkonda kuuluvad väiksematest arengukeskustest Jõgisoo, Tuula ja Maidla arengukeskused.

Ääsmäel on olemas põhikool, noortekeskus, lasteaed  ja raamatukogu. Sotsiaalne ja tehniline taristu vajab olulisi investeeringuid (Ääsmäe kool ja lasteaed, ühisveevärk ja kanalisatsioon sh reoveepuhasti, kergliiklusteed, perspektiivis rahvamaja).