Saue valla aasta tegu 2018

Saue Vallavalitsus lähtus konkursi „Saue valla aasta tegu 2018" hääletuse korraldamisel, nagu varasematel aastatel, sellest, et igal inimesel on üks hääl ja et hääletajad peavad sellest kinni.
 
Et üksikud korduvhääletajad, keda on ikka olnud, saab hiljem kõrvaldada.
 
Samas oli soov, et inimestel oleks hääletusel osalemine lihtne, et võimalikult paljud osaleksid.
 
Oli siis sõnum, et igaühel on üks hääl, ebaselgelt sõnastatud või olid kired oma lemmiku püünele aitamisel varasemast suurusjärkude võrra suuremad, aga kahjuks algas sellel aastal suuremahuline korduvhääletamine, mis moonutab ausat tulemust.
 
Aga ausat tulemust tahame me ju kõik.
 
Seetõttu otsustasime, et tühistame senised hääled, mille seast ei ole võimalik korduvhääletajaid enam päris täpselt kõrvaldada, ja teeme uue hääletuse selliselt, et hääletajal tuleb ennast identifitseerida.
 
Uus küsitlus on ID-kaardi ja mobiil-ID põhine, algas 23. jaanuaril ja lõpeb sõbrapäeva, 14. veebruariga.
 
Palume uuesti hääletama. Hääletamiseks klõpsake pildil.