Abiks afaasiahaigetele

Ajuinsult on tänapäeval üks sagedasemaid surmapõhjusi. Siiski suudetakse tänu tõhustunud meditsiinilisele abile järjest enam elusid päästa. See tähendab aga, et järjest rohkem on neid inimesi, kes peavad elus toime tulema ajuinsuldist tulenevate kahjustustega. Üks nendest – laastavamaid ja hingeliselt kõige karmimalt mõjuvaid kõnekahjustusi – on afaasia.

Afaasia tekib peaaju kõnekeskuste kahjustuse tagajärjel. Afaasik küll teab, mida ta tahaks rääkida, kuid ei saa rääkida ega kirjutada ja/või ei saa teiste kõnest aru ega suuda lugeda.

Afaasik ei suuda oma mõtteid sõnadesse seada, mis ei tähenda, et ta ei mõtleks või et tal ei oleks, mida öelda. Mõistagi on insuldijärgselt enamik aju funktsioone pärsitud, raskendatud on tegevuste planeerimine, motiveerimine, sihipärasus, koordinatsioon, psüühiliste protsesside kulgemine on aeglane, vahel puudulik. Nähud taanduvad sedavõrd, kuivõrd normaliseerub verevarustus ajus.

Eestis tabab afaasia keskmiselt 1000 inimest aastas. Kokku on meie seas umbes 3-4 tuhat afaasikut. Enamasti on see üle keskea inimeste probleem, samas on murettekitav, et järjest enam noori, oma karjääri tipul olevaid edukaid inimesi haigestub insulti, tagajärjeks võib olla ka afaasia. See oht varitseb nii mehi kui naisi.

Tallinna Keskhaigla Taastusraviosakonna koosseisus tegutseb kõneravikeskus, kuhu võivad nõu ja abi järele pöörduda kõik inimesed, kellel kõnelemise või suhtlemisega probleeme. Vajalik on perearsti saatekiri.

Ravi 18 Tallinn
Ida –Tallinna Keskhaigla Kõneravikeskus
Silmakliiniku maja 2.korrus
Tel. 6207047


Afaasialiit on organisatsioon, kuhu võivad kuuluda kõik peaaju- ja/või kõnekahjustusega inimesed, nende pereliikmed, sõbrad. Afaasialiit pakub oma liikmetele aktiivset seltsielu, tegeleb ravi ja rehabilitatsioonisüsteemi arendamisega.

Eesti Afaasialiit
Kase 25A Tallinn
Tel. 6480118
e-mail: afaasia@hot.ee
kodulehekülg: www.afaasia.ee

Samal aadressil tegutseb ka Peaaju ja Kõnekahjustusega Inimeste Taastuskodu "Pesarimaja".
Afaasiat käsitlevat kirjandust ja infot Afaasialiidu tegevusest saab ka Saue valla sotsiaaltöö osakonnast.