Töötajad

Abivallavanem Andres Kaarmann

511 2059
andres.kaarmann@saue.ee

Haridus-, sotsiaal-, kultuurivaldkonna juhtimine ning ühistranspordi teemad
Vastuvõtuaeg:
K 14-18


Osakonna juhataja Mare Jallai 
654 1136; 562 10518 
mare.jallai@sauevald.ee
sotsiaalnõustamine, sotsiaaltoetuste määramine (ühekordne toetus, vältimatu abi toetus, hoolekandeasutuse teenuse toetus, puudega lapsele osutatavate teenuste toetus, statsionaarset ja ambulatoorset õendusabi ning statsionaarset taastusravi vajava isiku toetus) , sotsiaaleluruumid, eakate üld-ja koduhoolduse korraldamine, erivajadustega laste ja täiskasvanute hoolekande korraldamine
Vastuvõtuaeg:
K 14-18
Iga kuu teisel  T 10-11.30  Vanamõisa Seltsimajas
Iga kuu viimasel  T 14-16 Ääsmäel Kasesalu 6-4 


Lastekaitse- ja hoolekandespetsialist Maret Maripu
662 7300; 58556836
maret.maripu@sauevald.ee
tööpiirkond: Valingu, Aila, Jõgisoo, Koppelmaa, Ääsmäe, Tuula, Pällu, Tagametsa, Pärinurme, Maidla
lastekaitseküsimused, koostöö lasterikaste peredega, alaealiste eestkoste, hoolduspered, asenduskodud, toetuste maksmise menetlemine (kasuperetoetus, eestkostetava toetus, asenduskoduteenuse toetus, õpilaskodu kulude toetus, koduse lapse toetus, kooli- ja lasteaiatoidu toetus, koolieelse lasteasutuse omaosaluse toetus, esmakordselt koolimineva lapse toetus), koolieelse eralasteasutuse küsimused
Vastuvõtuaeg:
E 9-12 ja 14-16
K 9-12 ja 14-18


Lastekaitsespetsialist Sirli Sõstar-Peerna
654 1144; 534 62560
sirli.sostar@sauevald.ee
tööpiirkond: Laagri alevik, Alliku, Vanamõisa, Hüüru, Vatsla, Kiia, Püha
lastekaitseküsimused, koostöö lasterikaste peredega, alaealiste eestkoste, hoolduspered, asenduskodud, toetuste maksmise menetlemine (kasuperetoetus, eestkostetava toetus, asenduskoduteenuse toetus, õpilaskodu kulude toetus) kooli- ja laste invatransport, õpilaste sõidusoodustused
Vastuvõtuaeg:
E 9-12 ja 14-16
K 9-12 ja 14-18


Hoolekandespetsialist Laine Elmik
654 1145; 513 7154 
laine.elmik@sauevald.ee
toimetulekutoetuse ja vajaduspõhise peretoetuse ning valla sotsiaaltoetuste (ravimitoetus, taastusravi- ja rehabilitatsioonitoetus, viipekeele tõlketeenuse toetus, eakate invatranspordi toetus) menetlemine; invaparkimiskaardi väljastamine
Vastuvõtuaeg:
E 9-12 ja 14-16
K 9-12 ja 14-18

 

Psühholoog Mihkel Velström

53415533

mihkel.velstrom@sauevald.ee

 

Sotsiaalpedagoog Kaidi Väät

 

Logopeed Sirli Tamm
58840538
Sirli.tamm@sauevald.ee
 

Hooldustöötajad:

Anne Vainu   526 0147
Rita Reino telefon: 533 58149


Vastuvõtusoov hooldustöötajate juurde kokku leppida telefoni teel.


Iga nädal neljapäeval 9.30-13.00 soovijatele hoolekande buss (6 kohta) kauplustesse Maidlast
Iga nädal teisipäeval 9.30-13.00 soovijatele hoolekande buss (6 kohta) kauplustesse Hüüru mõisa juurest
Iga kuu viimane neljapäev  9.30-13.00 soovijatele hoolekande buss (6 kohta) kauplustesse Ääsmäelt.
Iga nädal teisipäeval 14.00-16.00 soovijatele hoolekande buss (6 kohta) Alliku Vanamõisa Seltsimaja juurest..

                                 
   
 Ülejäänud tööpäevadel vastuvõtt eelneval kokkuleppel.