Haridusvaldkonna töötajad

Abivallavanem Indrek Eensaar
654 1158, 511 4930
indrek.eensaar@sauevald.ee
Haridus-, sotsiaal-, kultuurivaldkonna juhtimine ning ühistranspordi teemad
Vastuvõtuaeg:
K 14-18


Haridusnõunik Birgit Tammjõe-Tulp
birgit.tammjoe@sauevald.ee
654 1154; 5860 7677
omavalitsuse tasandil haridusküsimused, koostöö valla erinevate haridusasutustega
Vastuvõtuaeg:
K 14-18