Vallavalitsus

Vallavalitsus

Andres Laisk  
Amet:  vallavanem, vallavalitsuse liige
Telefon: 654 1131, 504 7527
E-posti aadress: andres.laisk@sauevald.ee
Haridus:  kõrgharidus, rahandus ja krediit
   
Kalle Pungas
Amet:  abivallavanem, palgaline vallavalitsuse liige
Telefon: 654 1132; 506 6974
E-posti aadress: kalle.pungas@sauevald.ee
Haridus:  kõrgharidus, inimgeograafia
   
Riho Johanson
Amet: abivallavanem, palgaline vallavalitsuse liige
Telefon:  679 0182, 508 2974
E-posti aadress: riho.johanson@sauevald.ee
Haridus:  kõrgharidus, tolli eriala
   
Andres Kaarmann
Amet: abivallavanem, palgaline vallavalitsuse liige
Telefon: 679 0183, 511 2059
E-posti aadress: andres.kaarmann@sauevald.ee
Haridus: kõrgharidus, õigusteadus
   
Peedo Kessel
Amet vallavalitsuse liige
Telefon: 608 7109, 5770 3128
E-posti aadress: peedo.kessel@sauevald.ee
Haridus: kõrgharidus, tööstuselektroonika
   
Eva Puusta
Amet: vallavalitsuse liige
Telefon:  679 3015
E-posti aadress: eva.puusta@sauevald.ee
Haridus: kõrgharidus, majandusarvestus
   
Toomas Artma
Amet: vallavalitsuse liige
Telefon: 5301 0810
E-posti aadress: toomas.artma@sauevald.ee
Haridus: kõrgharidus, kehakultuur
   
Rein Riga
Amet:  vallavalitsuse liige
Telefon: 5667 7790
E-posti aadress: rein.riga@sauevald.ee
Haridus: kõrgharidus, ökonomist
   

Vallakantselei

Marju Põllu
Amet: vallasekretär, ametijuhend
Telefon: 654 1142
E-posti aadress: marju.pollu@sauevald.ee
Haridus: kõrgharidus, õigusteadus
   
Gedi Aver
Amet: abivallasekretär, ametijuhend
Telefon: 654 1151
E-posti aadress: gedi.aver@sauevald.ee
Haridus: kõrgharidus, majandus
   
Aile Ravel
Amet: vastuvõtusekretär, ametijuhend
Telefon: 679 0180
E-posti aadress: aile.ravel@sauevald.ee
Haridus: keskeriharidus, asjaajamine-arhiivindus
   
Marlys Pajula
Amet: volikogu assistent
Telefon: 679 0199
E-posti aadress: marlys.pajula@sauevald.ee
Haridus: kõrgharidus, riigiteadused
   
Anneli Ritsing
Amet: rahvastikuregistripidaja (Saue linn T, N  / Laagri E, K), ametijuhend
Telefon: 654 1143
E-posti aadress: anneli.ritsing@sauevald.ee
Haridus:  kõrgharidus, sotsiaaltöö
   
Mare Rabi
Amet: dokumendi- ja teabehaldur
Telefon: 608 7394
E-posti aadress: mare.rabi@sauevald.ee
Haridus: kõrgharidus, halduskorraldus
   
Mattias Mikli
Amet: jurist, ametijuhend
Telefon: 679 0197
E-posti aadress: mattias.mikli@sauevald.ee
Haridus: kõrgharidus, õigusteadus
   
Sandra Marran
Amet: jurist
Telefon: 654 1147
E-posti aadress: sandra.marran@sauevald.ee
Haridus:  kõrgharidus, õigusteadus
   
Kairi Pajumaa
Amet:  jurist
Telefon: 651 0211
E-posti aadress: kairi.pajumaa@sauevald.ee
Haridus:  kõrgharidus, õigusteadus
   
Sju Nuuter
Amet: personalijuht
Telefon: 654 1149, 5919 7874 
E-posti aadress: sju.nuuter@sauevald.ee
Haridus: kõrgharidus, personalijuhtimine
   
Kelli Kõluvere
Amet: personalispetsialist
Telefon: 679 0187, 521 0109
E-posti aadress: kelli.koluvere@sauevald.ee
Haridus: kõrgharidus, haldusjuhtimine
   

Arendusosakond

Riho Johanson
Amet: abivallavanem, palgaline vallavalitsuse liige
Telefon:  679 0182, 508 2974
E-posti aadress: riho.johanson@sauevald.ee
Haridus:  kõrgharidus, tolli eriala
   
Indrek Eensaar
Amet: arendusosakonna juhataja, ametijuhend
Telefon: 654 1158, 511 4930
E-posti aadress: indrek.eensaar@sauevald.ee
Haridus kõrgharidus, haldusjuhtimine
   
Kati Oolo
Amet: arendusprojektide juht, ametijuhend
Telefon: 654 1153, 5804 8615
E-posti aadress: kati.oolo@sauevald.ee
Haridus: kõrgharidus, haldusjuhtimine
   
Žan Kotenjev
Amet: E-teenuste arendusjuht
Telefon: 654 1140, 5197 4757
E-posti aadress: zan.kotenjev@sauevald.ee
Haridus: kõrgharidus, IT süsteemide administreerimine 
   
Marek Lehesalu
Amet: IT toe spetsialist
Telefon:  654 1160
E-posti aadress: marek.lehesalu@sauevald.ee
Haridus: keskeriharidus, IT süsteemide spetsialist
   
Merle Kerm
Amet: IT toe spetsialist
Telefon: 654 1160
E-posti aadress: merle.kerm@sauevald.ee
Haridus: kõrgharidus, tehnikateadused
   
Kätlin Lisete Kärolin Nõgols
Amet: IT toe spetsialist
Telefon: 654 1160
E-posti aadress: katlinlisetekarolin.nogols@sauevald.ee
Haridus: keskharidus, õpingud Eesti Infotehnoloogia Kolledžis süsteemide administreerimine
   

Ehitusosakond

Kalle Pungas
Amet:  abivallavanem, palgaline vallavalitsuse liige
Telefon: 654 1132; 506 6974
E-posti aadress: kalle.pungas@sauevald.ee
Haridus:  kõrgharidus, inimgeograafia
   
Kalle Normann
Amet: ehituse peaspetsialist (Laagri), ametijuhend
Telefon: 654 1135; 5302 2293
E-posti aadress: kalle.normann@sauevald.ee
Haridus: kõrgharidus, ehituse ökonoomika ja organiseerimine
   
Heiki Laas
Amet: ehitusspetsialist (Haiba), ametijuhend
Telefon: 679 3021, 5551 2466
E-posti aadress: heiki.laas@sauevald.ee
Haridus: kõrgharidus, metsandus
   
Andres Joala
Amet: ehitusspetsialist (Saue linn), ametijuhend
Telefon: 679 0194, 501 0802
E-posti aadress: andres.joala@sauevald.ee
Haridus: kõrgharidus, ehitus
   
Katrina Utsar
Amet: keskkonnaspetsialist (Laagri), ametijuhend
Telefon: 654 1152, 534 46686
E-posti aadress: katrina.utsar@sauevald.ee
Haridus:  kõrgharidus, keskkonnakorraldus
   
Kati Randrüüt
Amet: keskkonnaspetsialist, ametijuhend
Telefon: 654 1133, 5915 1388
E-posti aadress:  kati.randruut@sauevald.ee
Haridus: kõrgharidus, keemia- ja keskkonnakaitse tehnoloogia
   
Külli Tedrema
Amet: maakorralduse peaspetsialist (Laagri), ametijuhend
Telefon: 654 1159, 5300 6491
E-posti aadress: kulli.tedrema@sauevald.ee
Haridus:  kõrgharidus, maakorraldus
   
Aime Renser
Amet: maakorraldusspetsialist (Laagri), ametijuhend
Telefon: 654 1134, 53006491
E-posti aadress: aime.renser@sauevald.ee
Haridus: kõrgharidus, aiandus
   
Viktoria Karu
Amet: maakorraldusspetsialist (Haiba), ametijuhend
Telefon: 679 3017
E-posti aadress: viktoria.karu@sauevald.ee
Haridus: kõrgharidus, maakorraldus
   
Raivo Tammert
Amet: maakorraldusspetsialist (Riisipere), ametijuhend
Telefon: 608 7153
E-posti aadress: raivo.tammert@sauevald.ee
Haridus: keskharidus
   
Maili Metsaots
Amet: planeeringute spetsialist (Laagri), ametijuhend
Telefon: 654 1157; 5301 9887
E-posti aadress: maili.metsaots@sauevald.ee
Haridus:  kõrgharidus, kinnisvara planeerimine ja hindamine
   
Veiko Rakaselg  
Amet: planeeringute spetsialist (Laagri), ametijuhend
Telefon: 6790171, 5341 4263
E-posti aadress: veiko.rakaselg@sauevald.ee
Haridus: kõrgharidus, geograafia
   
Urmas Elmik
Amet: vallaarhitekt (Saue linn), ametijuhend
Telefon: 679 0191, 516 6441
E-posti aadress urmas.elmik@sauevald.ee
Haridus kõrgharidus, arhitektuur
   
Anete Tammeveski
Amet: avaliku ruumi spetsialist (Laagri), ametijuhend
Telefon: 654 1124, 5309 9202
E-posti aadress: anete.tammeveski@sauevald.ee
Haridus:  kõrgharidus, maastikuarhitektuur
   
Arvo Brandmeister
Amet: võrkude spetsialist (Laagri), ametijuhend
Telefon: 654 1148; 509 0662
E-posti aadress: arvo.brandmeister@sauevald.ee
Haridus kõrgharidus, tööstuslik soojusenergeetika
   
Caroli Kruus
Amet: registrite spetsialist (Laagri), ametijuhend
Telefon: 654 1146
E-posti aadress caroli.kruus@sauevald.ee
Haridus kõrgharidus, juhiabi
   
Mari Viilop
Amet: registrite spetsialist (Saue linn), ametijuhend
Telefon: 678 0212
E-posti aadress: mari.viilop@sauevald.ee
Haridus: kõrgharidus, ehitustehnika
   

Haridusosakond

Andres Kaarmann
Amet: abivallavanem, palgaline vallavalitsuse liige
Telefon: 679 0183, 511 2059
E-posti aadress andres.kaarmann@sauevald.ee
Haridus: kõrgharidus, õigusteadus
   
Birgit Tammjõe-Tulp
Amet: haridusosakonna juhataja, ametijuhend
Telefon: 654 1154; 5860 7677
E-posti aadress: birgit.tammjoe-tulp@sauevald.ee 
Haridus: kõrgharidus, hariduse juhtimine
   
Margit Ots
Amet: haridusspetsialist, ametijuhend
Telefon: 679 0177, 511 2820
E-posti aadress: margit.ots@sauevald.ee
Haridus: kõrgharidus,  filoloogia
   
Helen Veensalu
Amet: erivajadustega laste spetsialist (Laagri), ametijuhend
Telefon: 662 7300, 5340 4313
E-posti aadress: helen.veensalu@sauevald.ee
Haridus: kõrgharidus, jurist
   
Sirli Tamm
Amet: logopeed
Telefon: 5884 0583
E-posti aadress: sirli.tamm@sauevald.ee
Haridus: kõrgharidus, logopeedia
   
Mihkel Velström
Amet: psühholoog
Telefon: 5341 5533
E-posti aadress: mihkel.velstrom@sauevald.ee
Haridus: kõrgharidus, psühholoog
   
Kaidi Väät
Amet: sotsiaalpedagoog
Telefon: 5866 9397
E-posti aadress: kaidi.vaat@sauevald.ee
Haridus: kõrgharidus: halduskorraldus; sotsiaalpedagoogika ja lastekaitse
   

Kommunikatsiooniosakond

Anne-Ly Sumre
Amet: kommunikatsioonijuht
Telefon: 654 1156; 525 4146 
E-posti aadress: annely.sumre@sauevald.ee
Haridus kõrgharidus, organisatsioonikäitumine
   
Sirje Piirsoo
Amet: avalike suhete juht
Telefon: 679 0175, 510 6932
E-posti aadress: sirje.piirsoo@sauevald.ee
Haridus kõrgharidus, filoloogia
   
Märt Lillesiim
Amet: kommunikatsiooni tehniline spetsialist
E-posti aadress: mart.lillesiim@sauevald.ee

Kultuuriosakond

Andres Kaarmann
Amet: abivallavanem, palgaline vallavalitsuse liige
Telefon: 679 0183, 511 2059
E-posti aadress andres.kaarmann@sauevald.ee
Haridus: kõrgharidus, õigusteadus
   
Kaija Velmet
Amet: kultuuritööjuht, ametijuhend
Telefon: 679 6786, 5563 4407
E-posti aadress: kaija.velmet@sauevald.ee
Haridus kõrgharidus, filoloogia
   

Majandus- ja tugiteenuste osakond

Kalle Pungas
Amet:  abivallavanem, palgaline vallavalitsuse liige
Telefon: 654 1132; 506 6974
E-posti aadress: kalle.pungas@sauevald.ee
Haridus:  kõrgharidus, inimgeograafia
   
Silver Libe
Amet: haldusjuht, ametijuhend
Telefon: 654 1150, 56876208
E-posti aadress: silver.libe@sauevald.ee 
Haridus: kõrgharidus, loodusteadused
   
Koit Vare
Amet: haldur (Kernu, Nissi)
Telefon: 679 3027, 5551 2463
E-posti aadress: koit.vare@sauevald.ee
Haridus: kõrgharidus, tootmise ökonoomika ja juhtimine
   
Õie Lõmps
Amet: haldur (Laagri)
Telefon: 534 46890
E-posti aadress: oie.lomps@sauevald.ee
Haridus: kõrgharidus, ehitus
   
Siisike Lehtsi
Amet: kinnisvara projektijuht
Telefon:
529 8141
E-posti aadress: siisike.lehtsi@sauevald.ee
Haridus kõrgharidus, rekreatsioonikorraldus
   
Indrek Brandmeister
Amet: teedespetsialist, ametijuhend
Telefon: 654 1155; 534 07008
E-posti aadress: indrek.brandmeister@sauevald.ee
Haridus: kõrgharidus, avalik haldus
   
Boriss Teder
Amet: haldustööline
Telefon: 5194 0310
E-posti aadress: boriss.teder@sauevald.ee
   
Timur Hallmägi
Amet: haldustööline
Telefon: 5887 1892
E-posti aadress: timur.hallmagi@sauevald.ee
   
Urmas Rohunurm
Amet: majandusjuht
Telefon: 679 3013, 5551 5698
E-posti aadress: urmas.rohunurm@sauevald.ee
Haridus: keskeriharidus, mööbitisler
   

Rahandusosakond

Mart Martinson
Amet: finantsjuht, ametijuhend
Telefon: 654 1139, 506 2709
E-posti aadress: mart.martinson@sauevald.ee
Haridus Kõrgharidus
   
Reet Sandvik
Amet: pearaamatupidaja
Telefon: 608 7292, 553 0926
E-posti aadress: reet.sandvik@sauevald.ee
Haridus:
Kõrgharidus, raamatupidamine ja rahandus, ärijuhtimine (finantsjuhtimine) 
   
Marina Maandi
Amet: raamatupidaja
Telefon: 654 1138
E-posti aadress: marina.maandi@sauevald.ee
Haridus: kõrgharidus
   
Catlyn Toomast
Amet: vanemraamatupidaja
Telefon: 679 0172
E-posti aadress: catlyn.toomast@sauevald.ee
Haridus: kõrgharidus, ärijuhtimine
   
Elena Epner
Amet: raamatupidaja
Telefon: 651 0210
E-posti aadress: elena.epner@sauevald.ee
Haridus: kõrgharidus, majandusarvestus
   
Helle Abroi
Amet: raamatupidaja
Telefon: 654 1137
E-posti aadress: helle.abroi@sauevald.ee
Haridus: kõrgharidus, raamatupidamine
   
Krista Terno
Amet: raamatupidaja
Telefon: 679 0178
E-posti aadress: krista.terno@sauevald.ee
Haridus: keskeriharidus
   
Liivika Heinpalu
Amet: raamatupidaja
Telefon: 608 7393
E-posti aadress: liivika.heinpalu@sauevald.ee
Haridus: keskeriharidus, majandusarvestus
   
Tuuli Urgard
Amet: finantsanalüütik
Telefon: 679 0181
E-posti aadress: tuuli.urgard@sauevald.ee
Haridus: kõrgharidus, ärikorraldus
   

Sotsiaalosakond

Andres Kaarmann
Amet: abivallavanem, palgaline vallavalitsuse liige
Telefon: 679 0183, 511 2059
E-posti aadress andres.kaarmann@sauevald.ee
Haridus: kõrgharidus, õigusteadus
   
Heli Joon
Amet: sotsiaalosakonna juhataja, ametijuhend
Telefon: 679 0174, 507 3024
E-posti aadress: heli.joon@sauevald.ee
Haridus: kõrgharidus, sotsiaaltöö
   
Maret Maripu
Amet: sotsiaaltööspetsialist (keskus), ametijuhend
Telefon: 679 0176, 5855 6836
E-posti aadress: maret.maripu@sauevald.ee
Haridus: kõrgharidus, sotsiaaltöö
   
Laine Elmik  
Amet: sotsiaaltööspetsialist (Laagri), ametijuhend
Telefon: 654 1145; 513 7154
E-posti aadress: laine.elmik@sauevald.ee
Haridus: keskeriharidus, põllumajanduslike ettevõtete raamatupidamine
   
Merike Lepik
Amet: sotsiaaltööspetsialist (Haiba), ametijuhend
Telefon: 679 3022, 5551 2460
E-posti aadress: merike.lepik@sauevald.ee
Haridus: kõrgharidus, sotsiaaltöö
   
Loona-Liis Mardim
Amet: sotsiaaltööspetsialist (Riisipere), ametijuhend
Telefon: 608 7203, 557 1614
E-posti aadress: loona.mardim@sauevald.ee
Haridus: Kõrgharidus, riigitedused; rahvusvahelised suhted
   
Irina Tolkatšjova
Amet: lastekaitsespatsialist (Haiba), ametijuhend
Telefon: 679 3023, 5551 2468
E-posti aadress: irina.tolkatsjova@sauevald.ee
Haridus: kõrgharidus, sotsiaaltöö
   
Signe Algma
Amet: lastekaitsespetsialist (Laagri), ametijuhend
Telefon: 654 1136, 5866 0485
E-posti aadress: signe.algma@sauevald.ee    
Haridus:  
   
Pille Toomsalu
Amet: lastekaitsespetsialist (keskus), ametijuhend
Telefon: 6790 196, 5912 5591
E-posti aadress: pille.toomsalu@sauevald.ee
Haridus: kõrgharidus, sotsiaaltöö
   
Triin Taal
Amet: lastekaitsespetsialist (Riisipere), ametijuhend
Telefon: 608 7236, 5551 4224
E-posti aadress: triin.taal@sauevald.ee
Haridus: keskharidus (TÜs diplomitöö kirjutamisel)
         
Sirli Sõstar-Peenra
Amet: eakate ja puuetega täisealiste spetsialist, ametijuhend
Telefon: 654 1144; 5346 2560
E-posti aadress: sirli.sostar@sauevald.ee
Haridus: kõrgharidus, sotsiaaltöö
   
Anne Vainu
Amet: terviseedendusspetsialist
Telefon: 529 1462
E-posti aadress: anne.vainu@sauevald.ee
Haridus: keskeriharidus
   
Rita Reino
Amet: hooldustöötaja (Laagri)
Telefon: 679 8346, 5335 8149
E-posti aadress: rita.reino@sauevald.ee
Haridus: kõrgharidus, loodusterapeut
   
Angela Hannus
Amet: hooldustöötaja
Telefon: 526 0147
E-posti aadress: angela.hannus@sauevald.ee
Haridus:  
   
Elgi Sassi
Amet: hooldustöötaja (Riisipere)
Telefon: 5552 0256
E-posti aadress: elgi.sassi@sauevald.ee
Haridus:  
 

Laagri halduskeskus

Lily Roop
Amet: vastuvõtusekretär, ametijuhend
Telefon: 654 1130
E-posti aadress: info@sauevald.ee
Haridus: kõrgharidus, juhiabi
   

Riisipere halduskeskus

Peedo Kessel  
Amet: halduskeskuse juhataja, ametijuhend
Telefon: 608 7109, 5770 3128
E-posti aadress: peedo.kessel@sauevald.ee
Haridus:  kõrgharidus, tööstuselektroonika
   
Heli Puusepp
Amet: vastuvõtusekretär, ametijuhend
Telefon: 608 7231
E-posti aadress: info@sauevald.ee
Haridus: keskharidus
   

Haiba halduskeskus

Eva Puusta
Amet: halduskeskuse juhataja, ametijuhend
Telefon: 679 3015
E-posti aadress: eva.puusta@sauevald.ee
Haridus: kõrgharidus, majandusarvestus
   
Maret Mängli
Amet: vastuvõtusekretär, ametijuhend
Telefon: 679 3014
E-posti aadress:

info@sauevald.ee

maret.mangli@sauevald.ee

Haridus: kõrgharidus, koolieelne pedagoogika ja psühholoogia