Arengukavad

Saue valla arengukava ja eelarvestrateegia avalikustamine ning menetlemise ajakava

15. maist kuni 15. juunini 2018 on avalikustamisel Saue valla arengukava 2018-2030 ja eelarvestrateegia 2018-2022. Dokumentidega saab tutvuda elektrooniliselt valla veebis, aga ka halduskeskustes Laagris, Riisiperes ja Haibas ning vallamajas Saue linnas.
 
Arengukava ja eelarvestrateegia
 
Arengukava ja eelarvestrateegia avalikud arutelud
  • 5. juunil kell 18 Riisipere Kultuurikeskuses 
  • 7. juunil kell 18 Saue Noortekeskuses 
Arengukava ja eelarvestrateegia muudatusettepanekute esitamise tähtaeg on 15. juuni 2018 kell 17.00. Ettepanekud palume saata e-posti aadressile: arengukava@sauevald.ee
 
Täiendavate küsimuste korral palun pöörduge arendusosakonna juhataja Indrek Eensaare poole: indrek.eensaar@sauevald.ee; 654 1158.
 
Edasine menetluskava
  • Juuni lõpuks on plaanis muudatusettepanekud läbi töötada.
  • Augustis suunatakse arengukava ja eelarvestrateegia plaani kohaselt teisele lugemisele.

 

ÜHINENUD OMAVALITSUSTE KEHTIVAD ARENGUKAVAD