Raamatukogu arvutid

Saue Vallaraamatukogus on lugejate käsutuses 3 interneti püsiühendusega arvutit, mis on varustatud ka kontoritarkvaraga.
ID-kaardi lugeri abiga saab kasutada kõiki e-teenuseid, mida võimaldab ID-kaart. Skännerit kasutades saab salvestada dokumente või pildimaterjali ja saata teistele internetiressurssidele või salvestada andmekandjatele. Väljatrükke saab teha ka värviliselt.

 

§ 7.      Arvutite kasutamise kord

[Väljavõte raamatukogu kasutamise eeskirjadest]

(3)  Arvuti kasutamiseks on võimalik aeg broneerida kohapeal või eelregistreerimise teel, maksimaalselt 2 tunniks.

(4)     Põhikooli õpilastele on arvuti kasutusaeg maksimaalselt 1 tund, algkooli õpilastele 0,5 tundi  päevas. Piirang ei kehti õppetegevuses vajaliku arvutikasutuse  ja õpilastööde vormistamise puhul.

(6)  Arvutikasutaja on kohustatud teatama raamatukogu töötajale isikliku andmekandja kasutamise soovist

 (9)    Raamatukogu ei kanna vastutust autoriõiguse seaduse rikkumise eest ega muude võrgus sooritatud toimingute tagajärjede eest.

(10)     Interneti kasutaja peab järgima veebikasutuse häid tavasid, mitte häirima oma käitumisega teisi arvutikasutajaid ja raamatukogu külastajaid.

(11)    Nõuannete  ja abi saamiseks arvuti kasutamisel on võimalik pöörduda raamatukogu töötaja poole. Individuaalse konsultatsiooni ja koolituse  saamiseks on vajalik eelnev kokkulepe.