Teenuse sujuvaks toimimiseks palume seadistada enda brauser ja selle lisamoodulid õigesti. Juhendid selleks leiate aadressil http://id.ee/index.php?id=36636

Sotsiaal ja tervishoiu valdkonna allalaetavad avaldused

Iga toetuse saamise eelduseks on kirjalikult vormistatud avaldus, vajadusel koos nõutavate lisadokumentidega. 
Avalduse registreerib sekretär-asjaajaja, seejärel edastatakse see vastavale ametnikule edaisiseks menetluseks.
Digitaalselt allkirjastatud avaldused saata e-postil info@sauevald.ee.

Sünnitoetuse esimese ja teise osa avaldus

Esmakordselt koolimineva lapse toetuse avaldus

Hoolduspere toetuse avaldus

Koduse lapse toetuse avaldus

Tähtpäevatoetuse avaldus

Puudega isiku transporditoetuse avaldus

Puudega lapse koolitranspordi toetuse avaldus

Eestkostetava toetuse avaldus

Viipekeele teenuse toetuse avaldus

Matusetoetuse avaldus

Laste ravimitoetuse avaldus

Raske ja sügava puudega isikute ravimitoetuse avaldus

Kooli- ja lasteaiatoidutoetuse avaldus

Terviseabi toetuse avaldus

Hoolekandeasutuse teenuse toetuse avaldus

Õpilaskodu kulude toetuse avaldus

Koolieelse lasteasutuse omaosaluse toetuse avaldus

Lapse ühekordse vajaduspõhise toetuse avaldus

Erakorralise ühekordse toetuse avaldus

Vältimatu sotsiaalabi toetuse avaldus

Puudega lapsele hooldaja määramise avaldus

Riikliku toimetulekutoetuse avaldus

Raske või sügava puudega lapsele teenuse või toetuse saamise avaldus

Raske või sügava puudega täiskasvanud isikule hooldaja ja hooldajatoetuse määramise avaldus

Sotsiaalteenuse taotlemise või hüvitamise avaldus

Kohalikel liinidel või reisirongiliinidel õpilase tasuta sõidu õiguse taotlus

Avaldus sõidukulude kompenseerimiseks sõidupiletite alusel
          (Kohustuslik lisa)