Avatud menetlusega projekteerimisteated

Saue Vallavalitsus on koostanud eelnõu projekteerimistingimuste määramiseks avatud menetlusena Alliku külas, Käokeele tee 21/Metsavahi tee 8  (katastritunnus 72701:001:0404; 1 559 m² elamumaa) kinnistul lähtudes Alliku küla Metsavahi, Tamme-1 ja Tamme-3 ühisest detailplaneeringust (Stuudio Beeta OÜ töö nr  05B-2002) suurendades lubatud ehitisealust pinda (maapealse osa hoonealust pinda)  kuni 10% ulatuses võrreldes detailplaneeringu kohase lahendusega ehk kuni 275 m².

Saue Vallavalitsus on koostanud eelnõu projekteerimistingimuste määramiseks avatud menetlusena Kiia külas, Karu (katastritunnus: 72701:002:1882; 10 135 m² elamumaa) kinnistul lähtudes Kiia küla Ala-Ilvese kinnistu ja lähiaala detailplaneeringust (OÜ Ecolux A.R töö nr 20/01/09) asendades üksikelamu lubatud katusekalde 25-51˚ katusekaldega 19˚.

Lähemat informatsiooni hoonete tingimuste kohta saab ehitusnõunikult Kalle Normannilt 654 1135 kalle.normann@sauevald.ee. Arvamused esitada hiljemalt 19.01.2017 Saue Vallavalitsusse (Veskitammi tn 4, 76401 Laagri alevik; info@sauevald.ee)

Saue Vallavalitsus on koostanud eelnõu projekteerimistingimuste määramiseks avatud menetlusena Hüüru külas, Jõeääre tee 14 (katastritunnus 72701:001:0822; 2830 m² elamumaa) kinnistul lähtudes Jõeääre tee 3 kinnistu ja lähiala detailplaneeringust (Plesart Stuudio OÜ töö nr 04DP-2009) lisades kinnistule päikesepaneelide ja tuulegeneraatori paigaldamise võimaluse.

Saue Vallavalitsus on koostanud eelnõu projekteerimistingimuste määramiseks avatud menetlusena Alliku külas, Uus-Klaokse tn 12 (72701:002:1735; 5459 m²  elamumaa) kinnistul lähtudes Uus-Kloakse 12 kinnistu detailplaneeringust (OÜ Stuudio Beeta, töö nr 15S-2008) lubades kinnistule biopuhasti paigaldamise võimaluse.

Lähemat informatsiooni hoonete tingimuste kohta saab võrkude- ja järelevalvespetsialistilt Arvo Brandmeistrilt 654 1148 arvo.brandmeister@sauevald.ee. Arvamused esitada hiljemalt 19.01.2017 Saue Vallavalitsusse (Veskitammi tn 4, 76401 Laagri alevik; info@sauevald.ee) 

Täpsemat informatsiooni saab ehitusnõunikult Kalle Normannilt  654 1135 kalle.normann@sauevald.ee. Ettepanekud ja arvamused Saue Vallavalitsusse (Veskitammi tn 4, Laagri alevik 76401).