Avatud menetlusega projekteerimisteated

 

Saue Vallavalitsus on koostanud eelnõu projekteerimistingimuste määramiseks avatud menetlusena Kiia külas, Karu (katastritunnus: 72701:002:1882; 10 135 m² elamumaa) kinnistul lähtudes Kiia küla Ala-Ilvese kinnistu ja lähiala detailplaneeringust (OÜ Ecolux A.R töö nr 20/01/09) muutes reoveekäitluse ja sademeveedrenaaži tingimusi.

Täpsemat informatsiooni tingimuste kohta saab võrkude spetsialistilt Arvo Brandmeistrilt 654 1148 arvo.brandmeister@sauevald.ee. Arvamused esitada hiljemalt 18.01.2018 Saue Vallavalitsusse (Veskitammi tn 4, 76401 Laagri alevik; info@sauevald.ee