Dokumendiregister

Kõik Saue Vallavalitsuse dokumendid saadaval dokumendiregistris, mida peetakse dokumendihaldusprogrammis Amphora Professional.

Sisene dokumendiregistrisse

Varasemad dokumendid (enne 2018. aastat) on saadaval läbi ühinenud omavalitsuste endiste dokumendiregistrite.

Kernu Vallavalitsuse dokumendiregister

Nissi Vallavalitsuse dokumendiregister

Saue Linnavalitsuse dokumendiregister

vana Saue Vallavalitsuse dokumendiregister

 

Kiiresti leitavad:

Volikogu otsused

Volikogu määrused

Vallavalitsuse korraldused

Vallavalitsuse määrused