Elukoha- ja perekonnatoimingud

Muudatus vastuvõtuajas
Et rahvastikuregistripidaja puhkab, on sünni ja surma registreerimisel Saue Vallavalitsuses muutused töökorralduses Saue linna ja Laagri osas.
Perioodil 26.-29.03 on võimalik sündi ja surma registreerida järgmistel aegadel:
  • 26.03 kell 9-12 Laagris
  • 27.03 kell 15-18 Saue linnas
  • 28.03 kell 15-18 Laagris
  • 29.03 kell 9-12 Saue linnas
Neil kuupäevadel on vastuvõtt eelregistreerimisega. Tulekust teata ette Saue linnas telefonil 679 0180 ja  Laagris telefonil 654 1130.
Riisipere ja Haiba halduskeskustes toimub sünni ja surma registreerimine tavapärasel vastuvõtuajal.

 

Sünni ja surma registreerimiseks on võimalik pöörduda soovi korral ka Tallinna Perekonnaseisuametisse Pärnu mnt 67,  www.tallinn.ee/est/perekonnaseisuamet. Sünni ja surma kandeid teevad ka kõik Eesti omavalitsused.

 

VASTUTAV AMETNIK

Rahvastikuregistripidaja Anneli Ritsing

Telefon: 654 1143

E-posti aadress: anneli.ritsing@sauevald.ee

Kodanike vastuvõtt:

Saue Vallavalitsuses (Tule 7, Saue linn)

Teisipäev  9-12 ja  13-18

Neljapäev 9-12 ja  13-16

Lõuna 12-13

 

Laagri halduskeskuses (Veskitammi 4, Laagri alevik)

Esmaspäev 9-12  ja 13-16

Kolmapäev  9-12 ja 13-18

Lõuna 12-13

 

Haiba halduskeskuses (Riisipere tee 8, Haiba küla)

Esmaspäev 9-12

Kolmapäev 14-18

Lõuna 12-13

 

Riisipere halduskeskuses (Nissi tee 53c, Riisipere alevik)

Teisipäev 14-18        

Neljapäev 9-12

Lõuna 12-13

 

Väljaspool vastuvõtuaega on sündi ja surma võimalik registreerida kokkuleppel ametnikuga.

 

Lisaks on sündi ja surma võimalik registreerida kõigis Eesti omavalitsustes, sh Tallinna Perekonnaseisuametis (Pärnu mnt 67, http://www.tallinn.ee/est/perekonnaseisuamet).

 

Sünni registeerimine

Sünni registreerimisel teeb ametnik sünnikande rahvastikuregistrisse. Sünnikanne koostatakse lapse seadusliku esindaja isikliku sellekohase avalduse ja meditsiinilise sünnitõendi alusel. Sünni registreerimise käigus toimub isaduse omaksvõtt, lapsele ees- ja perekonnanime andmine ning sünnitõendi väljastamine. Lapse sünd tuleb registreerida ühe kuu jooksul lapse sündimise päevast arvates.

Sünni registreerimiseks vajalikud toimingud (kirjeldus)

Saue valla sünnitoetuse taotlemine

Riigi sünnitoetuse taotlemine

Riikliku vanemahüvitise taotlemine

 

Surma registreerimine

Surma registreerimisel teeb ametnik surmakande rahvastikuregistrisse. Surmakanne koostatakse  surma registreerimise avalduse ja arstliku surmateatise alusel.  Surma registreerimisel väljastab ametnik surmatõendi. Surm tuleb registreerida  7 päeva jooksul isiku surmapäevast või surnud isiku leidmise päevast arvates.

Surma registreerimiseks vajalikud toimingud (kirjeldus)

Saue valla matusetoetuse taotlemine

 

Elukoha registreerimine

Elukoha registreerimiseks vajalikud toimingud (kirjeldus).

Elukohateade (elektrooniliselt täiedev, salvestatav ja prinditav).