Esmakordselt koolimineva lapse toetus

Esmakordselt koolimineva lapse toetust makstakse vanemale tingimusel, et laps ja lapse vanemad on Saue valla elanikud olnud lapse kooliminemise aastale eelneva aasta 31. detsembri seisuga.
 
Kui Saue valla elanik on ainult laps ja üks lapse vanematest, siis makstakse esmakordselt koolimineva lapse toetust pool toetusmäärast.
 
Üksikvanemal on õigus saada esmakordselt koolimineva lapse toetust kogu toetusmäära ulatuses.
 
Esmakordselt koolimineva lapse toetust makstakse taotleja esitatud vormikohase avalduse alusel.
 
Toetust on õigus taotleda lapse kooliminemise aastal kuni 31. oktoobrini.
 
Esmakordselt koolimineva lapse toetus makstakse välja hiljemalt 30. novembriks.
 
Toetuse täismäär on 160 eurot.