Alliku küla

Vanamõisa-Alliku  arengukeskus haarab Vanamõisa küla, samuti Alliku küla lõunapoolsed alad. Piirkond on vastavalt valla üldplaneeringule oluliseks kinnisvaraarenduse sihtalaks. Piirkondlikuks kultuuri, noorsootöö- ja  seltsielu keskuseks on Vanamõisa seltsimaja, ülejäänud sotsiaalne ja tehniline taristu on nõrgalt arenenud ja vajab olulisi investeeringuid. (mängu- ja spordiväljakud, ühisveevärk- ja kanalisatsioon, arendustegevuse elavnemise korral perspektiivis lasteaed ja pikas perspektiivis põhikool) Piirkond asub Saue linna mõjusfääris, mistõttu arengutegevused on mõistlik teha koostöös Saue linnaga.