Avalduste vormid

23.03.17

Sotsiaalvaldkonna avaldused on leitavad siit

Keskkonna valdkonna avaldused on leitavad siit

Kultuuri- haridus- ja spordivaldkonna avaldused on leitavad siit

Ehituse ja planeerimisvaldkonna avaldused on leitavad siit

 

 

Majandustegevuse registreerimine

Majandustegevusest teavitamine ja loa taotlemine toimub Majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi Majandustegevuse registris.

Informatsioon registreerimist vajavate tegevuste kohta on leitav sama lehekülje Oluline info  juurest.