Kontaktid

Kalle Pungas
Amet:  abivallavanem, palgaline vallavalitsuse liige
Telefon: 654 1132; 506 6974
E-posti aadress: kalle.pungas@sauevald.ee
Haridus:  kõrgharidus, inimgeograafia
   
Kalle Normann
Amet: ehituse peaspetsialist (Laagri), ametijuhend
Telefon: 654 1135; 5302 2293
E-posti aadress: kalle.normann@sauevald.ee
Haridus: kõrgharidus, ehituse ökonoomika ja organiseerimine
   
Heiki Laas
Amet: ehitusspetsialist (Haiba), ametijuhend
Telefon: 679 3021, 5551 2466
E-posti aadress: heiki.laas@sauevald.ee
Haridus: kõrgharidus, metsandus
   
Andres Joala
Amet: ehitusspetsialist (Saue linn), ametijuhend
Telefon: 679 0194, 501 0802
E-posti aadress: andres.joala@sauevald.ee
Haridus: kõrgharidus, ehitus
   
Katrina Utsar
Amet: keskkonnaspetsialist (Laagri), ametijuhend
Telefon: 654 1152, 534 46686
E-posti aadress: katrina.utsar@sauevald.ee
Haridus:  kõrgharidus, keskkonnakorraldus
   
Külli Tedrema
Amet: maakorralduse peaspetsialist (Laagri), ametijuhend
Telefon: 654 1159, 5300 6491
E-posti aadress: kulli.tedrema@sauevald.ee
Haridus:  kõrgharidus, maakorraldus
   
Aime Renser
Amet: maakorraldusspetsialist (Laagri), ametijuhend
Telefon: 654 1134, 53006491
E-posti aadress: aime.renser@sauevald.ee
Haridus: kõrgharidus, aiandus
   
Viktoria Karu
Amet: maakorraldusspetsialist (Haiba), ametijuhend
Telefon: 679 3017
E-posti aadress: viktoria.karu@sauevald.ee
Haridus: kõrgharidus, maakorraldus
   
Raivo Tammert
Amet: maakorraldusspetsialist (Riisipere), ametijuhend
Telefon: 608 7153
E-posti aadress: raivo.tammert@sauevald.ee
Haridus: keskharidus
   
Maili Metsaots
Amet: planeeringute peaspetsialist (Laagri), ametijuhend
Telefon: 654 1157
E-posti aadress: maili.metsaots@sauevald.ee
Haridus:  kõrgharidus, kinnisvara planeerimine ja hindamine
   
Veiko Rakaselg  
Amet: planeeringute spetsialist (Laagri), ametijuhend
Telefon: 6790171, 5341 4263
E-posti aadress: veiko.rakaselg@sauevald.ee
Haridus: kõrgharidus, geograafia
   
Urmas Elmik
Amet: vallaarhitekt (Saue linn), ametijuhend
Telefon: 679 0191
E-posti aadress urmas.elmik@sauevald.ee
Haridus kõrgharidus, arhitektuur
   
Anete Tammeveski
Amet: avaliku ruumi spetsialist (Laagri), ametijuhend
Telefon: 654 1124, 5309 9202
E-posti aadress: anete.tammeveski@sauevald.ee
Haridus:  kõrgharidus, maastikuarhitektuur
   
Arvo Brandmeister
Amet: võrkude spetsialist (Laagri), ametijuhend
Telefon: 654 1148; 509 0662
E-posti aadress: arvo.brandmeister@sauevald.ee
Haridus kõrgharidus, tööstuslik soojusenergeetika
   
Caroli Kruus
Amet: registrite peaspetsialist (Laagri), ametijuhend
Telefon: 654 1146
E-posti aadress caroli.kruus@sauevald.ee
Haridus kõrgharidus, juhiabi