Elukoha- ja perekonnatoimingud

VASTUTAV AMETNIK:

rahvastikuregistripidaja Anneli Ritsing
telefon: 679 0196

e-post: anneli.ritsing@sauevald.ee

 

Kodanike vastuvõtt:

Lisaks on sündi ja surma võimalik registreerida kõigis Eesit omavalitsustes, sh Tallinna Perekonnaseisuametis (Pärnu mnt 67, http://www.tallinn.ee/est/perekonnaseisuamet).

 

Saue Vallavalitsuses (Tule 7, Saue linn)

Teisipäev  9 – 12 ja  13 – 18
Neljapäev 9 – 12 ja  13 – 16

Lõuna 12.00-13.00

 

Laagri halduskeskuses (Veskitammi 4, Laagri alevik)

Esmaspäev 9 –12  ja 13 – 16
Kolmapäev  9 – 12 ja 13 – 18

Lõuna 12.00-13.00

 

Haibas halduskeskuses (Riisipere tee 8, Haiba küla)

Esmaspäev 9 – 12

Kolmapäev 14 – 18

Lõuna 12.00-13.00

 

Riisipere halduskeskuses (Nissi tee 53c, Riisipere alevik)

Teisipäev 14 – 18        

Neljapäev 9 – 12

Lõuna 12.00-13.00

Väljaspool vastuvõtuaega on sündi ja surma võimalik registreerida kokkuleppel ametnikuga.


Sünni registeerimine

Sünni registreerimisel teeb ametnik sünnikande rahvastikuregistrisse. Sünnikanne koostatakse lapse seadusliku esindaja isikliku sellekohase avalduse ja meditsiinilise sünnitõendi alusel. Sünni registreerimise käigus toimub isaduse omaksvõtt, lapsele ees- ja perekonnanime andmine ning sünnitõendi väljastamine. Lapse sünd tuleb registreerida ühe kuu jooksul lapse sündimise päevast arvates.

Sünni registreerimiseks vajalikud toimingud (kirjeldus).

Saue valla sünnitoetuse taotlemine.

Riigi sünnitoetuse taotlemine.

Riikliku vanemahüvitise taotlemine.

 

Surma registreerimine

Surma registreerimisel teeb ametnik surmakande rahvastikuregistrisse. Surmakanne koostatakse  surma registreerimise avalduse ja arstliku surmateatise alusel.  Surma registreerimisel väljastab ametnik surmatõendi. Surm tuleb registreerida  7 päeva jooksul isiku surmapäevast või surnud isiku leidmise päevast arvates.

 

Surma registreerimiseks vajalikud toimingud (kirjeldus).

Saue valla matusetoetuse taotlemine.

 

Elukoha registreerimine

Elukoha registreerimiseks vajalikud toimingud (kirjeldus).

Elukohateade (elektrooniliselt täiedev, salvestatav ja prinditav).