Esmakordselt koolimineva lapse toetus

Esmakordselt koolimineva lapse toetust makstakse vanemale tingimusel, et laps ja lapse vanemad on Saue valla elanikud ning mõlemad lapse vanemad on Saue valla elanikud olnud lapse kooliminemise aastale eelneva aasta 31. detsembri seisuga.
 
Kui Saue valla elanik on kooliminemise hetkel ja kooliminemise aastale eelneva aasta 31. detsembril ainult üks lapse vanematest, siis makstakse esmakordselt koolimineva lapse toetust pool toetusmäärast (80 eurot). Toetuse täismäär on 160 eurot.
 
Eelnimetatud tingimustele vastaval üksikvanemal on õigus saada esmakordselt koolimineva lapse toetust kogu toetusmäära ulatuses.
 
Esmakordselt koolimineva lapse toetust makstakse taotleja esitatud vormikohase avalduse alusel. Toetust on õigus taotleda lapse kooliminemise aastal alates 1. augustist kuni 31. oktoobrini.
 
Esmakordselt koolimineva lapse toetus makstakse välja novembrikuu jooksul hiljemalt kuu viimaseks tööpäevaks.