Hoolduspere toetus

Hoolduspere toetust makstakse hoolduspere vanemale, kellega ametiasutus on sõlminud lepingu Saue valla elanikuks olevale lapsele asendushooldusteenuse pakkumiseks.
 
Hoolduspere toetust on õigus taotleda ka neil isikutel, kelle elukoht Eesti rahvastikuregistri andmetel on Saue vald olnud vähem kui kuus kuud.
 
Hoolduspere toetuse taotlemiseks ei pea isik olema Saue valla elanik.
 
Hoolduspere toetuse suurus on 240 eurot iga hooldatava lapse kohta.