Istungid

Vallavalitsuse istungid toimuvad teisipäeviti kell 9.00 vallavanema kabinetis.

Istungite toimumisajad juunis-juulis:

Juunis toimuvad istungid tavapäraselt kõikidel kuupäevadel.

Juulis toimuvad istungid 11. juuli ja 25. juuli.

4. juulil ja 18. juulil istungit ei toimu.

 

KOKS § 49 lg 8 kohaselt kohaselt on valitsuse istungid kinnised, mis tähendab seda, et otsustusprotsessis koostatud dokumendid (üksikaktide eelnõud, päevakorrad, protokollid) ja vastuvõetud üksikaktid, mis sisaldavad delikaatseid isikuandmeid, ei ole avalikult kättesaadavad. Asjasse puutuvatel isikutel on õigus nõuda vastavat teavet teabenõude korras.