Jäätmemajandus

Vastavalt jäätmeseaduse § 67 lõikele 1 korraldab kohaliku omavalitsuse üksus korraldatud jäätmeveo teenuse osutaja leidmiseks riigihanke lähtuvalt riigihangete seaduses sätestatust.
 
Korraldatud jäätmevedu on kohustuslik kõikidele jäätmevaldajatele. Jäätmevaldaja on ka korteriühistu, selle puudumisel aga selle kinnisasja omanik, millel asub suvila, elu- või äriruum.
 
Korraldatud jäätmeveoga liitumisest võib jäätmevaldaja erandkorras vabastada tema taotluse alusel teatud tähtajaks siis, kui kinnistul ei elata või kinnistut ei kasutata.

Korraldatud jäätmeveo teenuse osutajad Saue vallas

AS Ragn Sells: Saue linn ja endise Saue valla territoorium
 
Suur-Sõjamäe 50a, Tallinn
Kliendiinfo: 606 0439  E-R 8.00-17.00.
E-postiaadress: info@ragnsells.ee
 
MTÜ Jäätmehalduskeskus: endise Kernu ja Nissi valla territoorium
Sirge 2, Tallinn
Telefon: 615 0366
E-posti aadress: tonu.tuppits@huk.ee