Jäätmete liigiti kogumine

Jäätmete kogumine

 

Vastavalt jäätmeseadusele on 1. jaanuarist 2008 keelatud sortimata jäätmete ladestamine kõikidesse prügilatesse. Sorteerimata jäätmete toimetamisel prügilasse kohaldatakse kümnekordset saastetasu. Prügi tekitajale tähendaks see 2-3 korda suuremat prügiarvet. Kordamine on tarkuse ema ja sellepärast on siinkohal üle räägitud veel kõik olulised nõuded, mida elanikud ja korteriühistud arvestama peavad.


Mida peab sorteeritult koguma?

Pakendid -  jogurti-ja võitopsid, õli,-ketšupi-ja majoneesipudelid, kosmeetika-ja hooldustoodete pakendid, plastnõud ja karbid jm plastpakendid, värvitust ja värvilisest klaasist alkoholipudelid, klaaspurgid, siirupipudelid, toidu-ja joogipakendi metallkaaned ja-korgid, konservikarbid, kiletatud kartongist mahlapakendid jm.
Paber ja papp -  ajalehed, ajakirjad, kataloogid ja reklaammaterjalid, töövihikud, paberis ja papist kaustikud, trükiga ja puhas kirja- ning joonistuspaber, ümbrikud, kaanteta raamatud, pappkastid- ja karbid, jõupaber ja paberikotid jm puhtad paberpakendid.
Aia ja pargijäätmed - niidetud rohi, kokkuriistud lehed ja okkad, rohimisjäätmed.
Biolagunevad jäätmed - , toidujäätmed, õunasüdamed, banaani- jms koored, munakoored, kohvi-ja teepuru.
Ohtlikud jäätmed - patareid, akud, autorehvid, vanad värvid, lahustid ja õlid, ravimid, päevavalguslambid, elavhõbedaga kraadiklaasid jms.
Ülejäänud siin nimetamata jäätmed:  nt kütmisel tekkiv tuhk, hügieenitarbed, katkised ja kasutuskõlbmatud  jalanõud, riided, nõud ja muud tarbeesemed, väga määrdunud pakendid jms- võib panna segaolmejäätmete konteinerisse.

 

Mida peab tegema korterelamu elanik ja ühistu?
Kortermaja elanik peab liigiti koguma pakendeid, paberi ja papijäätmeid, ohtlikke jäätmeid ning biolagunevaid köögi- ja sööklajäätmeid.
Ühistu peab oma territooriumile paigaldama paberi- ja papijäätmete konteineri ning hiljemalt  01. jaanuarist 2009 ka biolagunevate jäätmete konteineri. Samuti on ühistul kohustus korraldada oma krundil tekkivate aia- ja pargijäätmete eraldi kogumine. Kuna üldjuhul on tegemist hooajaliselt tekkivate jäätmetega, siis tuleks need viia spetsiaalsele orgaaniliste jäätmete ladustusplatsile Tallinna Prügilasse või tellida äravedu jäätmetega tegelevalt ettevõttelt.
Pakendid viib kortermaja elanik ise pandipakendite puhul taarapunkti ning muude pakendite puhul avalikku pakendikonteinerisse. Ohtlikud jäätmed tuleb koguda muudest jäätmetest eraldi ning toimetada Pääsküla jäätmejaama (Raba tänav 40, Tallinn) või muusse ohtlike jäätmete kogumispunkti.


Mida peab tegema eramu või ridamaja omanik?
Eramu omanik peab liigiti koguma pakendeid, paberi ja papijäätmeid, ohtlikke jäätmeid ning aia- ja pargijäätmeid.
Hetkel ei ole nõuet, et eramu omanik peaks hankima endale eraldi paberi- ja papijäätmete või mõne muu jäätmeliigi mahuti. Liigiti kogutud pakend tuleb viia pandipakendi puhul taarapunkti ning muu pakendi korral avalikku pakendikonteinerisse. Paber ja papp tuleb viia avalikku paberi- ja papikonteinerisse ning ohtlikud jäätmed tuleb koguda muudest jäätmetest eraldi ning toimetada Pääsküla jäätmejaama (Raba tänav 40, Tallinn). Pakendite puhul on võimalus kasutada ka ettevõtte poolt pakutavat rohelise ja kollase koti teenust. See tähendab, et prügivedaja annab eramu omanikule vastava kilekoti, kuhu saab panna pakendijäätmed. Kindlaksmääratud päevadel viiakse täidetud kotid ära. Teenus on mõeldud eramajade omanikele.
Aia- ja pargijäätmed tuleb komposteerida oma kinnistul või kui seda ei soovita ja/või jäätmete kogus on suur, tuleb need toimetada jäätmejaama (Pääsküla jäätmejaam, Raba tn 40).

Saue Vallavalitsus korraldab ka ohtlike jäätmete kogumisringe, mille kohta avaldatakse info valla ajalehes ja veebilehel.

 

Kasutage Pääsküla jäätmejaama!

Saue vald on sõlminud lepingu Tallinna linnaga, mille alusel saavad vallaelanikud vabalt kasutada Pääsküla jäätmejaama.  Mitmeid jäätmeliike saab ära anda tasuta! Lisainfo

 

Mida teevad pakendiorganisatsioonid?
Pakendiorganisatsioonid- MTÜ Pakendiringlus, MTÜ Eesti Taaskasutusorganisatsioon ja Tootjavastutusorganisatsioon- on kohustatud paigaldama piisaval hulgal pakendikonteinereid ja neid tühjendama. Ettepanekud pakendikonteinerite asukohtade osas palume saata vallavalitsuse keskkonnaspetsialistile.

 

Mida teeb Saue vald?

Valla kohustuseks on jäätmekäitluse tingimuste sätestamine valla jäätmehoolduseeskirjas, korraldatud olmejäätmete veo rakendamine, avalike paberi ja papi konteinerite paigaldamine ning inimeste igakülgne informeerimine. Jäätmealaste küsimustega palume julgesti pöörduda valla keskkonnaspetsialistide poole. Kontaktid.
 

Avalikud paberi ja papi konteinerid
Alliku küla, Allika tee 10 (Vanamõisa seltsimaja) 
Alliku küla, Klaokse elurajoon 
Alliku küla, Koidu tee ja Koidu põik rist 
Alliku küla, Koru tn ristmik
Alliku küla, Kotka tee ja Kauri rist 
Alliku küla, Väriheina tee kurv 
Hüüru küla, Hüüru mõisa parkla 
Jõgisoo küla, Jõgisoo tee küla infotahvli kõrval/Olerexi tankla lähedal 
Jõgisoo küla, Lõokese tn 
Kiia küla, Kiia ridaelamud/korvpalliväljak 
Laagri, Kuuse tn vana katlamaja 
Laagri, Nõlvaku ja Sillaku rist 
Laagri, Vanasilla tee/Kaselaane nurk 
Laagri, Sae tn parkla 
Laagri, Kuuse põik L6
Maidla küla, seltsimaja/keskuse autobussipeatus 
Tuula küla, kortermajade juures 
Valingu küla, Puiestee 4 
Valingu küla, Suurekivi elurajoon, küla infotahvli kõrval 
Vanamõisa küla, Männivälja elurajoon 
Vanamõisa küla, Rõika tn 
Vatsla küla, Vatsla ja Kodasema tee nurk 
Ääsmäe küla, Kasemäe ja Kuuskemetsa tn nurk
Ääsmäe küla, Kasesalu kortermajad
Paberit ja pappi võib viia ka Pääsküla jäätmejaama.


Pakendikonteinerid
Laagri alevik, Kuuse 26 mänguväljaku kõrval 
Laagri alevik, Kuuse vana katlamaja 
Laagri alevik, Sae 3 parkla 
Laagri alevik, Nõlvaku/Sillaku rist   
Laagri alevik, Kuuse põik L6
Alliku küla, Väriheina tee kurv
Alliku küla, Koidu elamurajoon
Alliku küla, Koru tn ristmik
Alliku küla, Kauri tee/Kotka tee rist
Alliku küla, Allika tee 10/ Vanamõisa seltsimaja
Alliku küla, Klaokse elamurajoon
Hüüru küla, Hüüru mõisa parkla
Ääsmäe küla, Kasesalu kortermajad
Ääsmäe küla, Kasemäe ja Kuuskemetsa tn nurk
Vanamõisa küla, Männivälja elurajoon
Jõgisoo küla, seltsimaja
Maidla küla, keskuse autobussipeatus
Kiia küla, korvpalliväljak/ridaelamud, Kiia 14
Vatsla küla, Kodasema/Vatsla tee rist
Tuula küla, kortermajad
Pällu küla
Valingu küla, Suurekivi elamurajoon
Pärnu mnt, Salzburgi hotell

Riisiperes ja Turbas asuvad konteinerid

Patareid võib viia ka avalikesse patareikastidesse, mis asuvad:
 • Saue Vallavalitsus
 • Laagri kool
 • Laagri lasteaed
 • Maidla seltsimaja
 • Ääsmäe kool
 • Vanamõisa seltsimaja
 • Jõgisoo Piim OÜ
 • Hüüru mõis
 • Aila küla - VANAKOOLI                  
 • Jõgisoo küla - SELTSIMAJA            
 • Alliku küla - KURVI TEE 411          
 • Hüüru küla - SAUNA                        
 • Pärinurme küla - KOPLI                    
 • Koppelmaa küla - VOORE MÕIS    
 • Maidla küla - MADISE                    
 • Tuula küla - MÕISA 1                      
 • Tuula küla - KURISTU 2 
Saue linn
 • Koondise tn 15 prügimaja kõrval
 • Kütise tn 11 kõrval asuva kivimüüritise küljes
 • Tule tn 7
 • Nurmesalu tn 9 (asub hoones sees)

 

Jäätmemajad 
(PAKEND+PABER+PATAREIKAST)

Aila küla - VANAKOOLI                  (72701:003:0012)
Jõgisoo küla - SELTSIMAJA            (72703:002:0092)
Alliku küla - KURVI TEE 411           (72701:002:0801)
Hüüru küla - SAUNA                        (72701:001:0601)
Pärinurme küla - KOPLI                    (72704:002:0255)
Koppelmaa küla - VOORE MÕIS    (72704:003:0268)
Maidla küla - MADISE                     (72704:003:0234)
Tuula küla - MÕISA 1                      (72704:001:0371)
Tuula küla - KURISTU 2                  (72704:001:0022)

 

Riidepunkti konteiner

Kogutakse riideid ja jalanõusid. Kokku kogutud riideid/jalanõusid kasutatakse heategevuslikel eesmärkidel ja toimetatakse abivajajatele. Asukoht: Laagri, Kuuse põik L6a,  Saue vald.