Jõgisoo küla

www.jogisooseltsimaja.ee

Saue-Jõgisoo haridusseltsi juhatus:
Ülle Rondo – 50 12 033
Edith Suuder – 51 36 659
Anne Kalda – 53 90 95 95
Liisi Särak – 51 90 90 11
Veiko Laretei – 50 13 770

Jõgisoo arengukeskus hõlmab ka Koppelmaa küla. Jõgisoo piirkonda iseloomustab kindla keskuse puudumine, kuna küla asub väljavenitatult Tallinn-Pärnu mnt ääres. Osa Jõgisoo külast on Saue linna mõjusfääris, küla lõunaosa pigem Ääsmäe arengukeskuse mõjusfääris. Kultuuri- ja seltsielu keskuseks on Saue-Jõgisoo Haridusseltsile kuuluv seltsimaja. Jõgisoo küla Saue linnaga piirnev ala on üldplaneeringu kohaselt oluliseks arendustegevuse piirkonnaks.