Elektrooniliselt täidetavad taotlused

Kultuuri valdkonna alla laetavad avaldused

TUNNUSTAMINE

Saue Vallavalitsuse tunnustuse taotlus (tänukiri)

 

ÜRITUSTE KORRALDAMINE

Avaliku ürituse korraldamise loa taotlus

Oluliselt häiriva müra või valgusefektide loa taotlus

 

ÜHEKORDNE TOETUS/TEGEVUSTOETUS/PROJEKTITOETUS MITTETULUNDUSÜHINGUTELE

Ühekordse toetuse taotlus - Mittetulundusühingu, sihtasutuse ja seltsi kultuuri-, spordi-, noorsootöö ja vabaaja projektipõhise tegevuse korraldamiseks ühekordse toetuse taotlus

Tegevustoetuse taotlus - Mittetulundusühingu, sihtasutuse ja seltsi kultuuri-, spordi-, noorsootöö ja vabaaja projektipõhise tegevuse korraldamiseks tegevustoetuse taotlus

Projektitoetuse taotlus - Mittetulundusühingu, sihtasutuse ja seltsi kultuuri-, spordi-, noorsootöö ja vabaaja projektipõhise tegevuse korraldamiseks projektitoetuse taotlus

Rahaliste vahendite kasutamise aruanne

Toetuse kasutamise aruanne

 

 

INVESTEERINGUTOETUS MITTETULUNDUSÜHINGUTELE

 

SPORDIVALDKOND
Sportlase toetuse taotlus

Sportlase toetuse kasutamise aruanne

 

HUVITEGEVUSE VALDKOND

Saue valla laste ja noorte huvitegevuse toetuse taotlus