Munitsipaallasteasutuses lapsevanema poolt makstava osalustasu soodustuse avaldus

Saue valla munitsipaallasteaias vanema poolt kaetava osa määr ja osalustasu soodustused

Kui laps käib Saue valla munitsipaallasteaias, tuleb lapsevanemal tasuda osalustasu. 

Kirjeldus:

Saue valla munitsipaallasteasutuse kohatasu on 20% palga alammäärast. 2017. aastal on palga alammäär 470 eurot kuus ja 20% sellest on 94 eurot.
Taotlemise eeldus: Peres on laps(ed) ja mõlemad vanemad taotluse esitamisele eelneva aasta 31. detsembri seisuga Saue valla elanikud. 
Milline on toetuse suurus ja kuidas seda makstakse:
Toetuse määr maksimaalselt on 20% Eesti Vabariigi Valitsuse poolt kehtestatud palga alammäärast kuus (2017.aastal 94 eurot). 
Toetuse suurus määratakse alljärgnevate kriteeriumite põhjal: 
1) Kui kogu pere elukohana on 31. detsembri seisuga Eesti rahvastikuregistris märgitud Saue vald, jätkub või rakendub alates järgmise aasta 1. jaanuarist pere esimesele Saue valla munitsipaallasteasutuses käivale lapsele kohatasu soodustus 50% ehk vanem maksab lapse eest osalustasu 47 eurot kalendrikuus. 
2) Kui samal ajal käib Saue valla munitsipaallasteaias ka pere teine laps, siis tema eest maksab lapsevanem osalustasu 23.50 eurot kuus, seega on soodustus 75% Saue Vallavolikogu poolt kehtestatud kohatasust ehk siis 94 eurost.
Kui eelpool mainitud tingimused on täidetud ja nähtuvad rahvastikuregistrist, rakenduvad 50% ja/või 70% soodustus perele automaatselt ja avaldust ega taotlust valda või  lasteaeda esitada ei ole vaja. Kui perekonna tegelik koosseis ei kajastu rahvastikuregistris, tuleb perel kirjutada vallavalitsusele avaldus. Avalduse vorm on leitav siit. Avalduse rahuldamise korral hakkab soodustus kehtima alates avalduse esitamise kuust.
Soodustuse saamiseks esitatav avaldus kehtib tähtajatult. Andmeid kontrollitakse vallavalitsuse poolt 1 kord aastas 31. detsembri seisuga ja kui perekond ei vasta enam toetuse saajatele esitatavatele tingimustele, siis järgmisest kalendriaastast toetust enam ei võimaldata.
3) Perekond, kus on 3 või enam alaealist last, on vabastatud omaosaluse maksmisest Saue valla munitsipaallasteaias (soodustus 100%).
Lapsed peavad olema vanuses kuni 19. aastat ja soodustuse saamiseks ei pea nad kõik olema lasteaiaealised. Küll peavad nii vanemad kui lapsed elama Saue vallas ühel aadressil. Kolme või enama lapse eest soodustuse saamiseks tuleb igal juhul esitada vallavalitsusele vastav avaldus. Avalduse vorm on leitav siit.
 

 

 

Õigusaktid:

Vastutaja:

Birgit Tammjõe-Tulp
haridusnõunik
Birgit.Tammjoe@sauevald.ee
tel. 6 541 154
Taotlemine pabervormil

Vajalikud sammud:

Täitke taotluse vorm paberkandjal. Blanketi  saab veebilehelt  või  Saue valla vallamajast.  Vastuvõtuajad: K. 14.00-18.00.

Elektrooniliselt täidetud ning digitaalselt allkirjastatud blankett palume saata aadressile info@sauevald.ee.

Vajaminevad dokumendid:

Isikut tõendav dokument

Viide: