Ametnike palgaandmed

Ametnike palgaandmed avalikustatakse avaliku teenistuse seaduse § 65 lõigete 1 ja 2 alusel avaliku teenistuse kesksel veebilehel hiljemalt 1. mail eelmise kalendriaasta kohta ning käesoleva aasta 1. aprilli seisuga.

Saue Vallavalitsuse ametnike palgaandmed on leitavad avaliku teenistuse keksel veebilehel.

Saue Vallavalitsuse palgajuhend on leitav siin.

Vallavanemale volikogu poolt määratud töötasu on leitav siin.

Abivallavanematele (palgalised vallavalitsuse liikmed) määratud töötasu on leitav siin ja siin.

Vallavalitsuse liikmele makstava hüvitise suurus on leitav siin.