Palgaandmed

Ametnike palgaandmed avalikustatakse avaliku teenistuse seaduse § 65 lõigete 1 ja 2 alusel avaliku teenistuse kesksel veebilehel hiljemalt 1. mail eelmise kalendriaasta kohta ning käesoleva aasta 1. aprilli seisuga.
 
Saue Vallavalitsuse ametnike palgaandmed on leitavad avaliku teenistuse keskselt veebilehelt.