Kontaktid

Andres Kaarmann
Amet: abivallavanem, palgaline vallavalitsuse liige
Telefon: 679 0183, 511 2059
E-posti aadress andres.kaarmann@sauevald.ee
Haridus: kõrgharidus, õigusteadus
   
Heli Joon
Amet: sotsiaalosakonna juhataja, ametijuhend
Telefon: 679 0174, 507 3024
E-posti aadress: heli.joon@sauevald.ee
Haridus: kõrgharidus, sotsiaaltöö
   
Maret Maripu
Amet: sotsiaaltööspetsialist (keskus), ametijuhend
Telefon: 679 0176, 5855 6836
E-posti aadress: maret.maripu@sauevald.ee
Haridus: kõrgharidus, sotsiaaltöö
   
Laine Elmik  
Amet: sotsiaaltööspetsialist (Laagri), ametijuhend
Telefon: 654 1145; 513 7154
E-posti aadress: laine.elmik@sauevald.ee
Haridus: keskeriharidus, põllumajanduslike ettevõtete raamatupidamine
   
Merike Lepik
Amet: sotsiaaltööspetsialist (Haiba), ametijuhend
Telefon: 679 3022, 5551 2460
E-posti aadress: merike.lepik@sauevald.ee
Haridus: kõrgharidus, sotsiaaltöö
   
Loona-Liis Mardim
Amet: sotsiaaltööspetsialist (Riisipere), ametijuhend
Telefon: 608 7203, 557 1614
E-posti aadress: loona.mardim@sauevald.ee
Haridus: Kõrgharidus, riigitedused; rahvusvahelised suhted
   
Irina Tolkatšjova
Amet: lastekaitsespatsialist (Haiba), ametijuhend
Telefon: 679 3023, 5551 2468
E-posti aadress: irina.tolkatsjova@sauevald.ee
Haridus: kõrgharidus, sotsiaaltöö
   
Signe Algma
Amet: lastekaitsespetsialist (Laagri), ametijuhend
Telefon: 654 1136, 5866 0485
E-posti aadress: signe.algma@sauevald.ee    
Haridus:  
   
Pille Toomsalu
Amet: lastekaitsespetsialist (keskus), ametijuhend
Telefon: 6790 196, 5912 5591
E-posti aadress: pille.toomsalu@sauevald.ee
Haridus: kõrgharidus, sotsiaaltöö
   
Triin Taal
Amet: lastekaitsespetsialist (Riisipere), ametijuhend
Telefon: 608 7236, 5551 4224
E-posti aadress: triin.taal@sauevald.ee
Haridus: keskharidus (TÜs diplomitöö kirjutamisel)
         
Sirli Sõstar-Peenra
Amet: eakate ja puuetega täisealiste spetsialist, ametijuhend
Telefon: 654 1144; 5346 2560
E-posti aadress: sirli.sostar@sauevald.ee
Haridus: kõrgharidus, sotsiaaltöö
   
Anne Vainu
Amet: terviseedendusspetsialist
Telefon: 529 1462
E-posti aadress: anne.vainu@sauevald.ee
Haridus: keskeriharidus
   
Rita Reino
Amet: hooldustöötaja (Laagri)
Telefon: 679 8346, 5335 8149
E-posti aadress: rita.reino@sauevald.ee
Haridus: kõrgharidus, loodusterapeut
   
Angela Hannus
Amet: hooldustöötaja
Telefon: 526 0147
E-posti aadress: angela.hannus@sauevald.ee
Haridus:  
   
Elgi Sassi
Amet: hooldustöötaja (Riisipere)
Telefon: 5552 0256
E-posti aadress: elgi.sassi@sauevald.ee
Haridus: