Sotsiaaltoetused

Sissetulekust mittesõltuvad toetused

Sünnitoetus

Esmakordselt koolimineva lapse toetus

Hoolduspere toetus

Koduse lapse toetus

Puudega lapse ravimitoetus

Tugitoetus

Puudega isiku transporditoetus

Transpordi toetus puudega lapsele,

Eestkostetava toetus

Viipekeele tõlketeenuse toetus

Matusetoetus

Sissetulekust sõltuvad toetused

  • Ravimitoetus
  • Kooli- ja lasteaiatoidu toetus
  • Terviseabi toetus
  • Hoolekandeasutuse teenuse toetus
  • Õpilaskodu kulude toetus
  • Koolieelse lasteasutuse omaosaluse toetus
  • Lapse ühekordne vajaduspõhine toetus

Erakorralised toetused

  • Erakorraline ühekordne toetus
  • Vältimatu sotsiaalabi toetus
 

Riiklik toimetulekutoetus