Tähtsad telefoninumbrid

ÜLDINE HÄDAABI  112

Eestis on üks hädaabinumber 112.

 

612 4555; 612 4515 (piirkonnapolitseinik);
612 4516 (noorsoopolitseinik) 
612 4510 (korrapidamine Keilas)

 

ASUTUSED
Saue Vallavalitsus 654 1130
Harju Maavalitsus 611 8601

TEENINDUS

Autoabi  1888
Elion, kliendiinfo 165
Rongiinfo 1447
Keskkonnasaaste ja -ohuga seotud telefon 1313
Olmemurede nõuanne ja laste hädaabi 1345
Kõned vastaja arvel 16 116 

ELEKTER

Eesti Energia klienditelefon 1545
Eesti Energia rikketelefon 24h  1343
Eesti Energia arvestinäitude teatamine 800 4545

TERVIS

Haigekassa infotelefon 16363
Laagri Tervisekeskus 654 0230
Laagri Hambaravi 679 6806
Laagri Apteek 679 6878
Usaldustelefon (E-P 16.00-02.00) 126