Kohalikel liinidel või reisirongiliinidel õpilase tasuta sõidu õiguse taotlemine

Kohalikel liinidel või reisirongidel õpilase tasuta sõidu õiguse taotluse toimingu üldandmed

Kirjeldus:

Saue valla õpilasel, kelle vähemalt ühe vanema elukohaks on Eesti rahvastikuregistris märgitud Saue vald, on tasuta sõidu õigus kooli ning koolist koju õpilasveoliinidel, kohalikel liinidel, kaugliinidel, muudel liinidel või reisirongiliinidel. Kohalikul liinil, kaugliinil, muul liinil või reisirongiliinil on tasuta sõidu õigus, kui õpilasel ei ole võimalik kooli või koolist koju sõita õpilasveoliinidel. Kui kooli ja koolist koju sõit võimaldab kohaliku liini, kaugliini, muu liini ja reisirongiliinide vahel valikuid, siis tasuta sõitu võimaldatakse odavamal ühistranspordiliinil. Põhihariduse baasil kutsekeskharidust omandavatel ja koolimajutust pakkuvates väljaspool Harju maakonda asuvates haridusasutustes õppivatel Saue valla õpilastel on õigustasuta kooli ja koolist koju sõiduks õppeperioodil, kuid mitte rohkem kui üks kord koolinädalas.
 
Kohalikel liinidel või reisirongiliinidel õpilase tasuta sõidu õiguse taotlemiseks esitab lapsevanem või asenduskoduteenust pakkuv isik vormikohase avalduse 1. jaanuariks ja 1. septembriks. Juhul, kui õpilane on asunud õppeasutuses õppima avalduse esitamise või sellele eelneval kuul, siis esitab lapsevanem koos avaldusega ka koolitõendi.
NB! Elroni rongides tasuta sõidu õiguse saamiseks peab taotleja eelnevalt soetama Elroni sõidukaardi. Maakonnaliinidel on vajalik ühiskaardi (nn roheline kaart) või ühiskaardi funktsiooni omava õpilaspileti olemasolu.
 

Kestvus:

Kui kõik on korrektne, tehakse väljamakse otsus 10 tööpäeva jooksul ja väljamakse 30 kalendripäeva jooksul.

Õigusaktid:

Vastutaja:

Sirli Sõstar-Peerna
lastekaitsespetsialist
sirli.sostar@sauevald.ee
tel. 6 541 144


Taotlemine elektrooniliselt
 

Vajalikud sammud:

Sisenege Saue valla teenuste ja toimingute keskkonda. Teie isik tuvastatakse  teenuse kasutamiseks sisselogimisel. Vajalik on ID kaart PIN1 ja PIN2.  
Keskkonda sisenedes kuvatakse Teile  rahvastikuregistri andmetega eeltäidetud vorm. Vorm tuleb digitaalselt allkirjastada. 

Jälgige  vormi täitmise kulgu! Taotlus on esitatud korrektselt kui te saate teate: Vorm on saadetud. Vormi saaja nimi: Saue vallavalitsus ja Teie e-posti aadressile laekub kinnituskiri.

Viide:


 Taotlemine pabervormil

Vajalikud sammud:

Täitke taotluse vorm paberkandjal. Blanketi  saab veebilehelt või  Saue valla vallamajast.  Vastuvõtuajad: E. 9.00-12:00, K. 14.00-18.00.

Vajaminevad dokumendid:

Esitada isikut tõendav dokument

Viide: