Kellele sel aastal õlale patsutame?

Veebruaris välja antavad tunnustused jagunevad neljaks- aasta tegu, volikogu tänukiri, aukiri ja Saue valla vapimärk. Sellisel kujul antakse tunnustusavaldusi viimast korda, järgmisel aastal samal ajal on juba uus Saue ühendvald, nii et tasub üles anda kõik need teod ja tegijad, mis/mis seni äkki tähelepanuta on jäänud.

Öeldakse, et ega eestlane napilt kedagi kiitma või õlale tunnustavalt patsutama ei lähe. Ja siis öeldakse, et igaüks seda sisimas ikka vaikselt ootab. Nüüd on lihtne võimalus kõva häälega oma poolehoiuavaldus välja öelda. Esita oma ettepanekud juba täna ja näitame meie tegusatele ja ägedatele, et tegelikult me ikka märkame ja oskame hinnata. Tunnustused valla tegusatele inimestele, organisatsioonidele, ettevõtetele, kes on valla arengusse ning tegevusse panustanud, antakse üle veebruaris, kui Saue vald tähistab Eesti Vabariigi aastapäeva piduliku vastuvõtuga.

„Saue valla aasta tegu 2016" on auhind, mis antakse, et väärtustada Saue vallale olulise tähtsusega ettevõtmist ning tunnustada selle eestvedajat. Saue valla aasta teole oodatakse ettepanekuid koos põhjendusega. Kõik esitatavad ettepanekud pannakse hääletamiseks välja alates 1. jaanuarist Saue valla Facebooki lehel, valla kodulehel ja Ääsmäe, Hüüru ning Laagri raamatukogudes. Enim hääli saanud nominent pärjatakse pidulikult veebruaris.

 

Samas on kõigil Saue valla inimestel võimalik esitada Saue valla aukirja saamiseks kandidaate, kes on oma töös saavutanud valla või maakonna tasandil silmapaistvaid tulemusi, on oma õpingutes saavutanud silmapaistvaid tulemusi, on rahvusvahelisel konkursil või võistlusel saavutanud silmapaistva tulemuse, on edukalt esinenud Saue valla korraldatud konkursil või esindanud Saue valda edukalt väljaspool valda või muudel tunnustust väärivatel juhtudel.

 

Saue valla tänukiri antakse Saue valla mittetulundusühingute, seltside, laulukooride, muusikaansamblite, spordiseltside, näitemänguseltside, kodukaunistamise seltside, külaseltside jm eestvedajatele, isiklike või vastavate ühingute jm juubelite puhul, edukalt läbiviidud suurürituste, võidetud tähtsate konkursside ja võistluste puhul. Tänukirja saab anda ka isikule, ettevõttele või kollektiivile, kes on toetanud valla poolt või koostöös vallaga organiseeritud üritust.

 

Saue valla vapimärk on kõrgeim tunnustuse vorm ja see antakse sauevallakast väärikale kodanikule, kes on kohusetundlikult ja pikka aega täitnud oma tööülesandeid, saavutades kõrge kvalifikatsiooni ning autoriteedi vallas oma ala spetsialistide hulgas, ettevõtjale või selle juhile, kes on edukalt arendanud ettevõtlust ja Saue valla majanduselu ning pakkunud tööd Saue valla elanikele. Vapimärgi kandidaadiks võib esitada inimese nii isiklike kui ettevõtete juubelite puhul või ka välisriigi kodaniku, kes on programmide, projektide, aktsioonide kaudu kaasa aidanud Saue valla sotsiaalsele, kultuurilisele ja majanduslikule arengule.
.................................................................................

Tänu- ja aukirjade ning aasta teo nominentide ning vapimärgi saajate kandidaatide ettepanekud koos põhjendustega palub vallavalitsus saata 31. detsembriks 2016.

Ettepanekud saata e-postil kaija.velmet@sauevald.ee või Saue Vallavalitsuse kantseleisse (Veskitammi 4, Laagri alevik, Saue vald, Harjumaa 76401). Avalduste blanketid on leitavad Saue valla kodulehelt kultuuri ja spordi runriigi alammenüüst „Avaldused ja blanketid".

Tänu- ja aukirja ning vapimärgi saajad valib ja kinnitab volikogu oma otsusega.
Aasta teo valib ja kinnitab vallavalitsus vastavalt hääletustulemustele.

.................................................................................

Kas Saue valla aasta tegu 2016 võiks olla mõne rajatise valmimine, uus algatus või mõne vana aastatepikkune püsimine? Siin on rida ettevõtmistest, mis selle aastaga seostuvad, aga kõik lisaettepanekud on väga oodatud.

1.       Saue linna ja Saue, Nissi ja Kernu valdade ühinemislepingu allkirjastamine

2.       Kergteede valmimine (Ääsmäe, Vae ja Hoiu tänav, Laagri-Harku, Valingu, Vanamõisa jne)

3.       Uue Triibu-Liine lastehoiu avamine Hüürus

4.       Laagri Tennisekeskuse valmimine

5.       Vanamõisa külaskulptuuri Kleiso Mardi püstitamine

6.       Kogukonna telk Vanamõisa suvelõpupeol

7.       Priileiva suvekohvik Laagris

8.       Kõrgtehnoloogilise kirurgiainstrumentaariumi tootja Karl Storzi kontserni tehase avamine Laagris

9.       Topi ristmiku 3 etapi valmine

10.   Koppelmaa küla jõuline sisenemine valla kultuuriskeenele (jaanipäev, teatrietendused)

 

Kindlasti ei pea piirduma toodud näidetega. Häid asju juhtus ja tehti kindlasti palju rohkem.

Ära pea paljuks anda oma hinnag tehtule ja tegijatele. Saada oma ettepanek e-postiga kaija.velmet@sauevald.ee või osale jaanuarikuus hääletusel veebilehel www. sauevald.ee või www.facebook.com/Sauevald