Milline avaliku ruumi kujund sobiks iseloomustama tänast Saue valda?

?Saue vallale sobiva indetiteedi otsingud on viinud ideeni kavandada Laagrisse Jõekääru parki kapsapea skulptuur.

Avalikku ruumi rajatud skulptuuridesse on raiutud religioonid ja sõjad, aastasadu on kivisse kätketud inimeste tundeid: usku, leina, armastust, nalja. Õnneks lubab tänane päev kunsti avalikus ruumis suhtuda juba fantaasialennu ja piiride nihutamisega, ei pea piirduma klassikaliste „Siin elas ja hingas see ja see kuulus inimene" taiestega, kuigi ka sellel suunal on kindlasti oma koht linnakunstis.

Nii näiteks levis internetis just hiljuti uudis, kuidas Istanbuli suurlinnamelus elas ja lõbustas nii omasid kui külalisi hoopis üks priske moega tänavakass, Tombiliks kutsutu. Temaga koos tehti pilte ja eriti populaarseks sai foto, kus Tombili oma koguka taguotsa on mugavalt pargipingile sättinud ja piidleb ümbruskonda, esikäpp laisalt leenile toetumas. Paraku suri loom ära, aga mälestus justkui maskotiks saanud kassist jäi linnarahvale hinge ja kogutud toetusavaldused viisid selleni, et nüüd on Tombili igavesti linnarahva silma all – skulptuurina.

Laagris sellisest karakteriga isendist, olgu ta loom või inimene, kuulda pole olnud. Aga Tombili loost tuleb selgelt välja, et oma lugu ja legend on see, mis objekti tutvustab ja meeldejäävaks teeb ning loob kohaspetsiifilise emotsiooni. Mis võiks olla Laagri lugu?

Võta mispidi tahes, esiletõusvaim motiiv nii tänasest kui ka möödunud aegadest on põllumajandus. Nõukaajal tugeva köögiviljakasvatuse renomeega ja praegugi ühele Eesti suuremale köögiviljakasvatajale Sagrole koduks oleva aleviku maamärgiks ongi erinevates seltskondades pakutud just kapsapea ideed.

Kultuurikomisjoni kutsuti konsultatsooniks tuntud Eesti skulptor Mati Karmin, kes on muide näiteks ka Tartu sümboliks saanud skuptuuri „Suudlevad tudengid" autor. „On mõistetav, et iga linn ja alev püüab end märgatavaks ja meeldejäävaks muuta – nii omadele kui külalistele ja turistidele. Tunnusskulptuur on üheks võimalikuks väljundiks. Eriti siis, kui see õnnestub ja saab rahvale omaks ning muutub paikkonna lahutamatuks osaks nagu Brüsseli „Pissiv poiss" ja „Bremeni linna moosekandid"," leiab Karmin.

Kapsapea mõtte tunnistab skulptor väga inspireerivaks. „On ju Kapsapea ka Lutsu ühe lõbusama jutustuse peategelane … Meie Nunnu! Mille pärast puhkeb äge (eestlaslik) võitlus. Seega - juba suurepärase kujundimäluga sümbol. Lisaks soetus ajaloolise ja tänase päevaga on ju kapsas koos teiste juurviljadega olnud ka pikki perioode üks peamisi tooteid linnarahvale," leiab Karmin.

Tema sõnul on ka ümmargune põhikujund skulptuurile parim, sest on ju kera üks armsama emotsiooniga vorm inimsilmale, meenutades väikelapse pea, lõngakera, lumepalli – kõik soojad ja armsad vasted.

Karmin on tehnilise lahendusena välja pakkunud plekktahvlitest keevitatud 3-4 meetri kõrguse kapsapea, kujundit võiks läbida väike läbikäik, kust lapsed pääseksid läbi, et siis kapsalehe varjust avalikkuse ette ilmuda. „Alternatiiv kurejuttudele. Sellest võiks saada uus Laagri kujundsümbol – kust ikkagi tulevad lapsed?" laiendab kunstnik tõlgendamisvõimalusi. Lisaks minetaks skulptuur sellisel kujul ka oma staatilisuse ja liikumatuse ning omandaks täiendavaid tähendusi, olles lisaks visuaalsele vaatele ka praktiline ja mänguline.

Asukohana on silme ees Jõekääru pargi mänguväljaku mäeots. Paistaks silma, oleks väga käidavas ja kasutatavas kohas. Võimalike teiste kohtadena on arutlusel olnud ka näiteks Laagri kooli esine plats, kultuurikeskuse pargi pingimägi ja ringristmike keskala, aga viimaste puhul on vaja arvestada ka liiklusohutuse aspektiga.

Et piirkonna kuvandit luua kunsti kaasabil, on oluline, et see kõnetaks ka kohalikke elanikke. Motiiv hakkab elama ning uusi lugusid ja legende looma ainult siis, kui omad usuvad ja omaks võtavad.

 

Ole hea, anna teada oma emotsioonidest kapsapea kujundi ja tema asukoha suhtes.

·         Kas kapsapea tundub sobiv sümbol?

·         Kui väljapakutu Sind ei kõneta, siis mis võiks olla Sinu arvates Laagri aleviku ja Saue valla jaoks sobiv sümbol, mida avalikus  ruumis  taiesena eksponeerida?

·         Kas Jõekääru pargi mäenukk tundub sobiva asukohana?

Ootame tagasisidet 31. detsembrini e-postil info@sauevald.ee.
Säravamatele mõttevälgatuste väljapakkujatele ja kaasamõtlejatele tänutäheks väiksed meened.