Projektis on lahendatud sõidutee katendiosa etapiviisiline renoveerimine, puuduvad jalgteed ning valgustus, sh teeületuskohtadel, haljastus puude ja põõsasgruppidega.   Projektis...

Valminud on Saue linna Tule tänava renoveerimise eskiisprojekt

Projektis on lahendatud sõidutee katendiosa etapiviisiline renoveerimine, puuduvad jalgteed ning valgustus, sh teeületuskohtadel, haljastus puude ja põõsasgruppidega.   Projektis...

Saue, Saku, Kiili ja Harku valla ettevõtjad saavad soovi korral osaleda internetiturunduse koolitusel „Ettevõtlusele kaasaaitamine läbi internetiturunduse koolituse. Kuidas olla konkurendist...

Tasuta internetiturunduse koolitus ettevõtjale

Saue, Saku, Kiili ja Harku valla ettevõtjad saavad soovi korral osaleda internetiturunduse koolitusel „Ettevõtlusele kaasaaitamine läbi internetiturunduse koolituse. Kuidas olla konkurendist...

Kui kinnistul ei elata või kinnistut ei kasutata, võib kohalik omavalitsus jäätmevaldaja tema taotluse alusel erandkorras vabastada teatud ajaks jäätmeveost. Selleks esitab jäätmevaldaja Saue...

Jäätmeveost vabastatud peavad 20. jaanuariks esitama kirjaliku kinnituse

Kui kinnistul ei elata või kinnistut ei kasutata, võib kohalik omavalitsus jäätmevaldaja tema taotluse alusel erandkorras vabastada teatud ajaks jäätmeveost. Selleks esitab jäätmevaldaja Saue...

Maa-amet on välja kuulutanud avaliku kirjaliku enampakkumise piirkonnas asuvate kinnisasjade müümiseks.    Pakkumiste esitamise tähtaeg on 13.02.2019.   Täpsemat...

Riigivara võõrandamine

Maa-amet on välja kuulutanud avaliku kirjaliku enampakkumise piirkonnas asuvate kinnisasjade müümiseks.    Pakkumiste esitamise tähtaeg on 13.02.2019.   Täpsemat...

Saue Vallavalitsus korraldab Männituka tee, Mäeotsa tee ja Hingu tee jalg- ja jalgrattatee ning Laitse rongijaama rattaparkla põhiprojekti koostamise alla lihthanke piirmäära jääva...

Alla lihthanke piirmäära jääv hankemenetlus

Saue Vallavalitsus korraldab Männituka tee, Mäeotsa tee ja Hingu tee jalg- ja jalgrattatee ning Laitse rongijaama rattaparkla põhiprojekti koostamise alla lihthanke piirmäära jääva...

Saue Vallavalitsus korraldab Riisipere jaama (s.h 10-kohaline autoparkla), Karutiigi, Vikerkaare, Kurvi tee ja Suurevälja põik bussipeatuste laienduste ja ootealade põhiprojektide koostamise...

Alla lihthanke piirmäära jääv hankemenetlus

Saue Vallavalitsus korraldab Riisipere jaama (s.h 10-kohaline autoparkla), Karutiigi, Vikerkaare, Kurvi tee ja Suurevälja põik bussipeatuste laienduste ja ootealade põhiprojektide koostamise...

4. jaanuaril kell 12-16 toimub plaaniline elektrikatkestus aadressil Kasesalu tänav 2 – 3, Ääsmäe küla, samuti Ääsmäe tänavavalgustuse osas.   Elektrikatkestuse tegemine on vajalik...

Teade plaanilisest elektrikatkestusest

4. jaanuaril kell 12-16 toimub plaaniline elektrikatkestus aadressil Kasesalu tänav 2 – 3, Ääsmäe küla, samuti Ääsmäe tänavavalgustuse osas.   Elektrikatkestuse tegemine on vajalik...

Vana aasta ärasaatmine ja uue aasta tervitamine ilutulestikuga on kohe-kohe käes. Tehnilise Järelevalve Amet, Päästeamet ning Politsei- ja Piirivalveamet kutsuvad kõiki üles mõtlema sellega...

Ära unusta ilutulestiku tegemisel ohutusreegleid

Vana aasta ärasaatmine ja uue aasta tervitamine ilutulestikuga on kohe-kohe käes. Tehnilise Järelevalve Amet, Päästeamet ning Politsei- ja Piirivalveamet kutsuvad kõiki üles mõtlema sellega...

Kui inimesel puudub rahvastikuregistris kehtiv elukoht, siis võib see mõjutada riiklike toetuste ja hüvede määramist/maksmist.   Toimetulekutoetuse määramine ( SHS § 131) ...

Milliste riiklike toetuste või hüvede saamist mõjutab kehtetu elukoha aadress rahvastukuregistris?

Kui inimesel puudub rahvastikuregistris kehtiv elukoht, siis võib see mõjutada riiklike toetuste ja hüvede määramist/maksmist.   Toimetulekutoetuse määramine ( SHS § 131) ...

Saue Vallavalitsus ning halduskeskused Laagris, Riisiperes ja Haibas on esmaspäeval, 31. detsembril, suletud.   Avaldusi saab esitada e-posti aadressil info@sauevald.ee ja jätta...

Saue Vallavalitsus on 31. detsembril suletud

Saue Vallavalitsus ning halduskeskused Laagris, Riisiperes ja Haibas on esmaspäeval, 31. detsembril, suletud.   Avaldusi saab esitada e-posti aadressil info@sauevald.ee ja jätta...

Põhja-Eesti Ühistranspordikeskus teatab, et 7. jaanuarist 2019 muutuvad mitmete Lääne suuna bussiliinide sõiduplaanid  - sõiduajad ja algpeatusest väljumised.   Muudatused on...

7. jaanuarist 2019 muutuvad mitmete Lääne suuna bussiliinide sõiduplaanid

Põhja-Eesti Ühistranspordikeskus teatab, et 7. jaanuarist 2019 muutuvad mitmete Lääne suuna bussiliinide sõiduplaanid  - sõiduajad ja algpeatusest väljumised.   Muudatused on...

Eesti Betooniühingu ja Eesti Ehitusmaterjalide Tootjate Liidu korraldatavale konkursile „Aasta betoonehitis 2018" esitati 23 ehitist.     Eesti Betooniühingu juhatuse...

Laagri tervisekeskus osaleb ühena 23-st aasta betoonehitise konkursil

Eesti Betooniühingu ja Eesti Ehitusmaterjalide Tootjate Liidu korraldatavale konkursile „Aasta betoonehitis 2018" esitati 23 ehitist.     Eesti Betooniühingu juhatuse...

Enam ei pea eraisikud Keskkonnainvesteeringute Keskuselt (KIK) ühisveevärgi ja -kanalisatsiooniga liitumiseks või kogumismahuti paigaldamiseks toetust saades tulumaksu maksma.   ...

Eraisikud saavad tulumaksuvabalt vee ja kanalisatsiooniga liitumiseks toetust küsida

Enam ei pea eraisikud Keskkonnainvesteeringute Keskuselt (KIK) ühisveevärgi ja -kanalisatsiooniga liitumiseks või kogumismahuti paigaldamiseks toetust saades tulumaksu maksma.   ...

  Saue vallavolikogu võttis novembri istungil vastu uue tunnustamise korra , mille järgi ootab vallavalitsus detsembris elanike ettepanekuid, mis võiks olla Saue valla 2018....

Mis on Saue valla aasta tegu? Kes on väärt Saue valla vapimärki?

  Saue vallavolikogu võttis novembri istungil vastu uue tunnustamise korra , mille järgi ootab vallavalitsus detsembris elanike ettepanekuid, mis võiks olla Saue valla 2018....

Täna, 10. detsembri õhtul muutub ehitusjärgus oleva Pärnu maantee liikluskorraldus Laagris, Tallinna sisenev suund tõstetakse tagasi tavapärasesse asukohta.   Juba nädalavahetusest...

Pärnu maantee talvine liikluskorraldus, bussipeatuste muudatused

Täna, 10. detsembri õhtul muutub ehitusjärgus oleva Pärnu maantee liikluskorraldus Laagris, Tallinna sisenev suund tõstetakse tagasi tavapärasesse asukohta.   Juba nädalavahetusest...

Saue Vallavalitsus otsustas 5. detsembri 2018 istungil, et sportlaste toetuste 2018. aasta IV jaotusvoor jääb ära, kuna eelarvelised vahendid on otsas. Kõik esitatud taotlused lähevad edasi...

Sportlaste toetuste 2018. aasta IV jaotusvoor jääb ära

Saue Vallavalitsus otsustas 5. detsembri 2018 istungil, et sportlaste toetuste 2018. aasta IV jaotusvoor jääb ära, kuna eelarvelised vahendid on otsas. Kõik esitatud taotlused lähevad edasi...

Keskkonnaamet on võtnud menetlusse Adven Eesti AS-i (registrikood: 10066299; aadress: Kassi tn 1, Tallinn, Harju maakond, 12618) õhusaasteloa taotluse ja selle lisaks oleva lubatud heitkoguste...

Adven Eesti AS-i õhusaasteloa menetlemise algatamise teade

Keskkonnaamet on võtnud menetlusse Adven Eesti AS-i (registrikood: 10066299; aadress: Kassi tn 1, Tallinn, Harju maakond, 12618) õhusaasteloa taotluse ja selle lisaks oleva lubatud heitkoguste...

Saue Vallavalitsus korraldab Kauri tee, Tuulemurru ning Pilliroo tänava (Alliku külas ja Laagri alevikus) ja Metsa tänava (Riisipere alevikus) jalgrattateede põhiprojektide koostamise alla...

Jalgrattateede põhiprojektide koostamise alla lihthanke piirmäära jääv hankemenetlus

Saue Vallavalitsus korraldab Kauri tee, Tuulemurru ning Pilliroo tänava (Alliku külas ja Laagri alevikus) ja Metsa tänava (Riisipere alevikus) jalgrattateede põhiprojektide koostamise alla...

  Saue vallamajas leitakse, et on vastutustundlik olla ametlikult sisse kirjutatud sinna, kus elad ja hüvesid tarbid. Teisalt on vallapoolsed toetused ja teenused enamasti...

Palun hoia oma elukohaandmed täpsed!

  Saue vallamajas leitakse, et on vastutustundlik olla ametlikult sisse kirjutatud sinna, kus elad ja hüvesid tarbid. Teisalt on vallapoolsed toetused ja teenused enamasti...

Eesti Keskkonnauuringute Keskus OÜ kutsub hajaasustuspiirkondades elavaid inimesi osalema uuringus, mille eesmärk on koguda infot joogiveesüsteemide kohta. Joogivee kvaliteedi määramiseks on...

Hajaasustuse elanikud saavad osaleda joogivee kvaliteedi uuringus

Eesti Keskkonnauuringute Keskus OÜ kutsub hajaasustuspiirkondades elavaid inimesi osalema uuringus, mille eesmärk on koguda infot joogiveesüsteemide kohta. Joogivee kvaliteedi määramiseks on...

Näitan: 1-20
Elemente lehe kohta 20
of 10