« Tagasi

Elutingimuste parendamiseks saab vallalt toetust küsida

Et kõikjal vallas üldpilti parendada ja sauevallakatel elu ja ümbrust ilusamaks kohendada, saab küsida vallamajast kuni 3200-eurost toetust. Selle aasta fookus võiks olla vanade varede lammutamisel.

Detsembrikuu volikogus kinnitatud määrus annab võimaluse raha taotleda keskkonnareostuse likvideerimiseks, heakorra tagamiseks ja elutingimuste parendamiseks. Kõlbulikud projektid on näiteks majapidamisse vee sissetoomine või vee- ja kanalisatsioonisüsteemide uuendamine, mõne teejupi ehitamine kodule juurdepääsuks, koleda ja ohtliku ehitise lammutamine, ebaseadusliku prügilademe koristamine jne.

Toetust on võimalik taotleda kuni 50% tegevusele planeeritud summast, kuid mitte rohkem kui 3200 eurot koos käibemaksuga. Rahalised vahendid tegevuse täielikuks elluviimiseks peavad toetuse küsijal algselt endal olemas olema, sest toetust ei maksta välja ettemaksuna, vaid alles pärast tegevuse elluviimist.

Toetust saavad taotleda vaid eraisikud, osadele tegevustele toetuse saamiseks on vajalik ka sissekirjutuse olemasolu Saue vallas. Enne taotlemist on kasulik määrus ise läbi lugeda ja küsimuste tekkimisel konsulteerida spetsialistidega vallamajast, sest erisusi ja lisatingimusi on seal veelgi.

Aega on taotlust vormistada kuni 31. märtsini 2018. aastal. Kalendriaasta jooksul saab toetust üks taotleja vaid ühele tegevusele. Koos taotlusega tuleb kaasa anda ka töö teostamiseks võetud võrdlevad hinnapakkumised, muud vajalikud lisadokumendid ja planeeritud rahaliste vahendite olemasolu. „Taotlemisel võiks pöörata kindlasti tähelepanu, et toodud põhjendused oleksid sisukad ning tegevuse olulisus ja vajalikkus põhjalikult kirjeldatud. Tähtis on ka eelarve ja tegevuste planeerimine, sest toetuse summat hiljem enam suurendada ei saa. Toetuse otsuse teeb vallavalitsus kuu aja jooksul ja tegevus tuleks ellu viia sama aastanumbri sees," ütleb keskkonnaspetsialist Katrina Utsar.

Hea teada

Toetuse eesmärk: keskkonnareostuse likvideerimine, heakorra tagamine ja elamistingimuste parendamine.

Kellele: füüsilisest isikust kinnistute omanikele.

Kui palju: maksimaalselt 3200 eurot (koos km-ga) kuni 50% kavandatava tegevuse kogumaksumusest.

Toetatavad tegevused:

1) majapidamise joogivee kättesaadavuse tagamine või parendamine;

2) elamu heitvee nõuetekohast kanaliseerimist tagava süsteemi rajamine või parendamine;

3) aastaringselt ligipääsetava juurdepääsutee rajamine;

4) ebasedusliku isetekkelise jäätmeladestuskoha likvideerimine või prügistatud ala koristamine;

5) keskkonnaohtliku või maastikupilti kahjustava ehitise likvideerimine;

6) reostusallika või tekkinud reostuse likvideerimine;

7) keskkonnareostuse tagajärjel kasutuskõlbmatuks või nõuetele mittevastavaks muutunud joogivee süsteemi likvideerimine, uue süsteemi rajamine või olemasoleva süsteemi parendamine.

Taotlemise tähtaeg: 31. märts 2018. Tegevustele 4-7 saab erandkorras toetust taotleda ka jooksvalt, kuid põhivooru tähtaeg on 31. märts 2018.

Taotluse vorm ja juhised: „Keskkonnareostuse likvideerimise, heakorra tagamise ja elamistingimuste parendamise toetuse maksmise tingimused ja kord" ning taotluse vorm 
Taotlusi saab esitada digiallkirjastatult e-posti aadressil info@sauevald.ee või paberkandjal Saue vallamajja või halduskeskustesse .

Lisainfo: katrina.utsar@sauevald.ee, 654 1152.