« Tagasi

Lasteaiajärjekord on kolinud paberkaustast internetti

2018. aasta algusest on kõigil ühinenud Saue valla elanikel võimalik panna oma laps lasteaia järjekorda internetis.

Vallavalitsuse IT-partneri OÜ Pikseli välja töötatud rakendus Arno asub leheküljel http://lasteaiad.sauevald.ee/ ning selle kasutajaks saab iga lapsevanem end ise internetis registreerida. Süsteemi saab siseneda nii ID-kaardi kui mobiil-ID abil.

Uues keskkonnas saab lapsevanem sisestada avalduse lapse lasteaiajärjekorda panemiseks, määrates ära kuni 3 eelistust, millisesse lasteaeda kohta taotletakse. Pakutavate eelistuse arv sõltub sellest, millises külas on lapse rahvastikuregistrijärgne elukoht ja mitme lasteaia teeninduspiirkonda küla/alevik/linn kuulub (loe lk 3). Hiljem saab sama keskkonna kaudu jälgida lapse järjekorras olemist, samuti saadetakse teade koha pakkumise kohta läbi Arno süsteemi.

Lisaks laste munitsipaallasteaia järjekorda panemisele saab samal leheküljel registreerida lapsi ka Saue linna munitsipaalhuvikoolidesse.