Õpilasvahetuse ja välisõppe stipendiumi taotlemise tähtaeg on 1. mai

Registrijärgse elanikustaatusega 16-26-aastastel sauevallakatel, kes õpivad üldhariduskoolis, kutsekoolis või ülikoolis statsionaarses õppes, on võimalik taotleda õppeaastas kuni 1600-eurost stipendiumi välismaal õppimiseks.

Kuni 0,1% valleelarvest lubab uus volikogu määrus jagada välismaale õppijatele aasta jooksul stipendiumideks. 2016. aastal on see kokku 21 600 eurot. Kui taotlused ületavad selle summa ja kõigile taotlejatele maksimumsuuruses stipendiumi maksta ei ole võimalik, otsustab iga stipendiumi suuruse vallavalitsus. Vallavalitsus võib ka keelduda maksimisest, kui eelarves ettenähtud vahendid on otsas.

Summa, mida õpinguteks välismaal saab taotleda, on kuni 800 eurot semestri kohta või kuni 1600 eurot kahe semestri või õppeaasta kohta. See on ka maksimaalne summa, mida ühele taotlejale ühe kalendriaasta jooksul eraldatakse. Minimaalne õppeaeg stipendiumi saamiseks on õpilaste puhul üks õppeaasta ja üliõpilaste puhul üks semester. Stipendiumi ei saa taotleda tagantjärele.

Tingimused stipendumi saamiseks:

  • vanus 16-26, õpilase või üliõpilase staatus;
  • elukoht taotlemise aasta 1. jaanuari seisuga rahvastikuregistri järgi Saue vald;
  • kuni 18-aastase taotleja puhul on teistega võrreldes eelistatud taotleja, kelle mõlema vanema elukohaks rahvastikuregistri järgi on taotlemise aasta 1. jaanuari seisuga Saue vald.

Taotlejal on täidetud vähemalt üks eeldus:

  • on näidanud õpingutes üles silmapaistvaid tulemusi ning keskmine õpitulemus taotlusele eelneval õppeaastal on viiepallises hindesüsteemis vähemalt 4,0 või teises hindamissüsteemis võrreldav tulemus;
  • on saavutanud viimasel kahel aastal üleriigiliste õpilasvõistluste maakonnavoorus koha esikuuikus ja lõppvoorudes esikümnes;
  • on osalenud aktiivselt õppetöövälises ühiskondlikus tegevuses;
  • soovib asuda end täiendama erialal, mille edendamist on vallal võimalik määratleda avalikku huvi.

Stipendiumi taotlemiseks tuleb esitada põhjendatud avaldus koos lisadokumentidega stipendiumi kasutamise perioodile eelnevalt 1. maiks või 1. novembriks. Lisadokumentideks on õpilasvahetust vahendava organisatsiooni kinnitatud lepingu koopia või üliõpilaste puhul välisõppesse minemist tõendav dokument, milleks võib olla vastuvõtva ülikooli kinnitus või vahendava organisatsiooniga sõlmitud lepingu koopia. Lisaks on vajalikud ka paberid, mis tõestavad, et noor inimene ikka vastab määruses kirjeldatud eeldustele: CV, kooli soovituskiri, hinneteleht.

Stipendium välisõppeks:

summa:                      800 eurot semester või 1600 eurot semester/õppeaasta

taotlemise tähtaeg:    1. mai ja 1. november

kellele:                       16-26-aastane Saue valla noor

lisainfo:                       http://sauevald.ee/haridus, 679 0183, 511 2059

määrus