Medalisaajatele ja olümpiaadidel hästi osalejatele vallapoolne preemia

Kui gümnaasiumitunnistusega koos ka medal kaela pannakse või kutsekoolis kiituskiri kaasa antakse, on igal lõpetajal heameel nagunii, aga nüüd lisatakse valla poolt sellele ka väike tänupreemia.

Väärtustamaks noore inimese tasemel teadmisi ning olemaks uhke ja ütlemaks neile hakkajatele noortele aitäh, on volikogu otsustanud neid meeles pidada rahalise preemiaga.

Kui noor on gümnaasiumi lõpetanud kuldmedaliga, on preemiaks 500 eurot, hõbemedali ja kutsekooli kiitusega lõpetamise puhul 300 eurot.

Lisaks peetakse oluliseks, et õpilased panevad oma teadmisi proovile olümpiaadidel. Nii saab rahvusvahelistel aineolümpiaadidel vähemalt 1.-6. koha saavutanud õpilane preemiaks 500 eurot ja vabariiklikel aineolümpiaadidel esimese kuue hulka jõudnu 300 eurot. See kehtib kõikide kooliastmete õpilastele.

Need preemiad on ette nähtud noortele, kes on rahvastikuregistrijärgsed Saue valla elanikud vähemalt sama aasta 1. jaanuari seisuga.

Tublisid medalitega lõpetajaid satub ikka igasse õppeaastasse. 2017. aastal näiteks anti endises Saue vallas välja kahele noorele kuldmedali ja ühele hõbemedali preemia. Saue linnas oli kolm kulda ja kaks hõbedat.

Õppimist väärtustava preemia summad on ühendvallas jõudsalt kasvanud. Saue linn andis varasemalt kulla eest 375 ja Saue vald 100 eurot, hõbemedali eest vastavalt 250 ja 70 eurot. Kernu ja Nissi pool sellist rahalise premeerimise tava ei olnud, tublid ja nende vanemad õpilased kutsuti kas vallavanema vastuvõtule või kiideti lõpuaktusel.

Oluline on teada, et tunnustuspreemiat on võimalik taotleda ka tagantjärele 1. jaanuarist 2018. Medalisaajaid see küll ei puuduta, aga vähemalt kaks head olümpiaaditulemust on Saue valla noortel ette näidata küll. Saue gümnaasiumi 8.a klassi õpilane Birgit Veldi saavutas üleriigilise matemaatikaolümpiaadi lõppvoorus 9. klasside arvestuses 2. koha ja Eesti koolinoorte 65. füüsikaolümpiaadi lõppvoorus saavutas Laagri kooli 8.p klassi õpilane Marko Tsengov 3. koha.

Lisainfo taotlemise kohta 

haridusspetsialist Margit Ots
679 0177, 511 2820
margit.ots@sauevald.ee

Avaldus õpilase tunnustuse taotlemiseks