« Tagasi

Tasuta lumelükkamisteenus erateedel

Endises Saue vallas kehtinud kord, mis võimaldas taotleda talvel lumelükkamise teenust ka erateedel, laiendati suurvallaüleseks. Soovi korral tuleb esitada taotlus 1. septembriks.

Juunikuu volikogus võeti vastu erateedel talvise talihoolduse tasuta tegemise kord. „On mõistlik panna kesksuvel talvised asjad aegsasti paika, et siis, kui lumi ootamatult (nagu meil ikka) tormlema hakkab, ei läheks liigset energiat vormiküsimustele," kommenteeris teedespetsialist Indrek Brandmeister suveajale pisut ootamatut teematõstatust.

Omavalitsusel on teadupärast kohustus teostada teehooldust avalikel teedel ja lepinguga avalikku kasutusse antud erateedel. Üksikutel taluteedel või suvilakooperatiividevahelistel ühistute siseteedel sellist kohustust otseselt pole. „Seda korda võiks nimetada hajaasustuspiirkonnas elava vallakodaniku n-ö mugavusteenuseks, kus avalduse alusel tehakse lumetõrjet tasuta," ütles Brandmeister.

Eelduseks on see, et teeäärset majapidamist kasutatakse alalise elukohana ja seda markeerib ka vähemat ühe inimese ametlik sissekirjutus. Teenus laieneb ka aiandusühistute siseteedele, aga sel juhul peab omama ametlikku sissekirjutust vähemalt 15 inimest selle ühistu territooriumil.

Teenuse saamine eeldab ka eraomaniku isiklikku panust – teeservad ja kraavid peavad olema tähistatud, nii et pimedal ajal ja lumepaksusest hoolimata on asukoht määratav, tee kõrval on koht, kuhu lund lükata, teele kaarduvad puude oksad on eemaldatud, tee laius ja kurvikõverad võimaldavad lumetehnika liikumist.

„Siin me ootame taotleja panust. Isegi kui mõne majani viib tee läbi naabri kinnistu, tuleb naabrimehega kaubale saada, et tohib võsa hõredamaks lõigata või kivi minema veeretada, et läbitavus tagada," ütleb Brandmeister. Ka peaks aiandusühistud hoolitsema selle eest, et väravad ei oleks suletud ja sisetänavad autosid täis pargitud. „Kitsastel tänavatel, kus on külgede peal takistused, näiteks pargib kasvõi üks sõiduk, traktor tänavalõigule siseneda ei saa," toob Brandmeister näite.

Tasuta lumetõrje teenuse osutamist alustatakse 12 tunni jooksul peale tuisu või lumesaju lõppemist, seda juhul, kui lumekihi paksus ületab 20 sentimeetrit. „See teenus ei sisalda libedusetõrjet, lume laadimist ja äravedu," täpsustab teedespetsialist.

Teenuse saamiseks tuleb soovijal esitada 1. septembriks avaldus, sama tee ääres elavad elanikud võivad teha seda ka ühiselt. Nii määrus ise kui ka avalduse vorm on kättesaadavad Saue valla kodulehel www.sauevald.ee.

Kui avaldused laekunud, sõidavad teedespetsialistid kõik teed ükshaaval läbi ja kui vaja, saadavad enne teenuse kinnitamist teeomanikele ka märkused takistuste eemaldamiseks.

Kui otsus tehtud, kehtib see neli aastat, küll aga kontrollitakse selle perioodi jooksul pisteliselt sissekirjutuste olemasolu.

 

Lisainfo:
teedespetsialist Indrek Brandmeister 5340 7008 või indrek.brandmeister@sauevald.ee

Määrus:  Saue valla erateedel tasuta talvise teehoolduse tegemise kord

tähtaeg:  1. september 2018. a

taotluse vorm