Saue valla ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni arendamise kava aastateks 2018-2029 eelnõu

Saue Vallavalitsus teatab, et 1.-14. augustini toimub Saue valla ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni arendamise kava aastateks 2018-2029 eelnõu avalikustamine.
 
Suuremad investeeringud on kavandatud Maidla ja Laitse aiandusühistute piirkondades ning Turba alevikus, väiksemad paljudes erinevates valla asulates.
 
Investeeringute rahastamiseks plaanib vallale kuuluv vee-ettevõte taotleda toetusi SA-st Keskkonnainvesteeringute Keskus.
 
Arengukava eelnõu on kättesaadav valla veebilehel, samuti võib sellega tutvumiseks pöörduda vallamaja ja halduskeskuste sekretäride poole.
 
Ettepanekuid võib kuni 14. augustini esitada valla e-postile info@sauevald.ee või vallamajja ja halduskeskustesse.
 
Küsimustega palume pöörduda abivallavanema Kalle Pungase poole (tel 506 6974, e-post kalle.pungas@sauevald.ee).