« Tagasi

Juulist saavad sügava puudega täisealiste inimeste hooldajad lisapuhkepäevi

1. juulist on tööl käivatel sügava puudega täisealise inimese hooldajatel võimalik kasutada tööandja juures kalendriaastas kuni viis tööpäeva lisapuhkust.
 
Lisapuhkepäevi saab tööandjalt küsida töötaja, kes hooldab sügava puudega lähedast. Sügava puudega inimese lähedane on tema õde, vend, poolõde, poolvend, ema, isa, vanem või vanavanem, abikaasa või registreeritud elukaaslane kooseluseaduse tähenduses. Samuti saavad puhkepäevi kasutada sügava puudega täisealise inimese eestkostjad või kohaliku omavalitsuse määratud ametlikud hooldajad. 
 
Hoolduspuhkust on võimalik võtta kõik viis tööpäeva korraga või päevade kaupa, seda saab kasutada kalendriaasta jooksul.
 
Hoolduspuhkuse kasutamiseks peab töötaja selles tööandjaga kokku leppima ja avalduse esitama. Vajadusel on tööandjal õigus küsida hoolduspuhkuse õigust tõendavaid lisadokumente, milleks võib olla näiteks: kehtiv sügava puude raskusastme tuvastamise otsus hooldatava kohta või väljavõte rahvastikuregistrist, mis tõendab, et puhkust kasutada sooviv töötaja on hooldatava lähedane, eestkostja või hooldaja. 
 
Puhkusetasu arvestatakse lisapuhkepäevade eest alampalga määras, mis 2018. aastal on 23,62 eurot päevas. Puhkusetasu maksab töötajale välja tööandja, kes saab selle hiljemalt kolme kuu jooksul pärast puhkuse kasutamist sotsiaalkindlustusametilt tagasi taotleda.
 
Rohkem infot tasustatud hoolduspuhkuse kohta leiab sotsiaalkindlustusameti kodulehelt www.sotsiaalkindlustusamet.ee.
 
Sotsiaalkindlustusamet