« Tagasi

Riigigümnaasium avab Laagris ukse hiljemalt 1. septembril 2022

12. juunil allkirjastasid Saue vallavanem Andres Laisk ning haridus- ja teadusminister Mailis Reps kokkuleppe, mille kohaselt alustab hiljemalt 1. septembril 2022 Laagris tööd riigigümnaasium. 
 
Saue valla seisukohalt on kodulähedane riigigümnaasium viimaste aastate olulisim objekt nii hariduse valdkonnas kui ka tervikuna.
 
Kui täna elab Saue vallas üle viiesaja gümnaasiumiastmes õppiva noore, siis vaid 109 õpivad Saue gümnaasiumis. Üle 400 noore omandab gümnaasiumiharidust muudes omavalitsustes, neist üle 300 Tallinnas.
 
Rajatav riigigümnaasium loob senisest suuremad võimalused kvaliteetseks ja valikuvõimalustega gümnaasiumihariduseks Saue vallas. Teiselt poolt aitab see leevendada ruumipuudust Saue gümnaasiumis. Pärast riigigümnaasiumi valmimist jätkab Saue gümnaasium põhikoolina.
 
Rajatavas riigigümnaasiumis saab olema 540 õppekohta. Lisaks õppehoonele valmib kompleksi ka uus spordihoone.
 
Gümnaasiumi ehitust ja sisutust rahastatakse Euroopa Liidu vahenditest ning kooli ülalpidamine jääb haridus- ja teadusministeeriumi kanda.
 
Spordihoone ehitamist rahastatakse vastavalt kokkuleppele vallaeelarvest ja riigigümnaasium hakkab seda vallalt üürima. Ülejäänud aegadel on spordihoone valla enda koolide ja teiste soovijate kasutada.
 
Lähiajal lepivad vallavalitsus ja ministeerium kokku edasise täpsema ajakava, algab kompleksi projekteerimine.
 
Kokku on lepitud, et jätkatakse eelmisel aastal Riigi Kinnisvara AS-i, Saue vallavalitsuse ja Eesti Arhitektide Liidu läbiviidud konkursi võidutööga, BOA OÜ ideelahendusega „Kaks kantsi".
 
Vasakult volikogu esimees Harry Pajundi, abivallavanem Andres Kaarmann, haridus- ja teadusministeeriumi koolivõrgu nõunik Kalle Küttis, vallavanem Andres Laisk, minister Mailis Reps, HTM kantsler Tea Varrak ja HTM koolivõrgu osakonna juhataja Raivo Trummal. Foto: Anne-Ly Sumre
 
Andres Kaarmann
Abivallavanem