Valimised

Valimised Eestis www.valimised.ee

Kohaliku omavalitsuse volikogu valimised

Volikogu valitakse neljaks aastaks. Volikogu valimispäev on valimisaasta oktoobrikuu kolmas pühapäev. Viimased kohaliku omavalitsuse volikogu valimised olid 15. oktoobril 2017. Järgmised tulevad 2021. aasta sügisel.

Riigikogu valimised

Riigikogu korralised valimised toimuvad märtsikuu esimesel pühapäeval neljandal aastal, mis järgneb Riigikogu eelmiste valimiste aastale. Järgmised riigikogu valimised on 3. märtsil 2019.

Euroopa Parlamendi valimised

Euroopa Parlamendi liikmed valitakse viieks aastaks. Euroopa Parlamendi valimispäev jääb Euroopa Liidu Nõukogu määratud ajavahemikku. Valimispäev on pühapäev. Järgmised Euroopa parlamendi valimised on 26. mail 2019.