Vatsla küla

külavanem Alan Luuk 
e-mail: juhatus@vatsla.eu

 

Vatsla arengukeskus hõlmab Vatsla küla, tuumiku moodustab ajalooline Vatsla küla, Vatsla aiandusühistute maa-ala ja Kodasema tee ääres asuv (kuigi administratiivselt Hüüru küla territooriumil, kuid sisuliselt Vatslaga kokku kasvanud) Kodasema uuselamupiirkond. Tehniline ja sotsiaalne taristu sisuliselt puuduvad. Samal ajal on piirkonda planeeritud ülisuur tiheasum.