Heakord ja haljastus

Avalike haljasalade hooldus
Saue Vallavalitsus korraldab avalike haljasalade ja lastemänguväljakute hooldust ning tänavaprügikastide tühjendust.
 
Avalikuks haljasalaks on näiteks Pääsküla jõe äärne haljasala ja Veskitammi tänava ääred Laagri alevikus, mänguväljakutest näiteks Avamaa mänguväljak, Urva mänguväljak ja Skatepark Laagris, Kase mänguväljak Ääsmäel, Hüüru Mõisa mänguväljak Hüürus jne. 
 
Saue valla avalike haljasalade ja lastemänguväljakute hoolduseks (muru niitmine, prügi koristamine, prügikastide tühjendamine, lehtede riisumine, hekkide ja põõsaste lõikamine, lillede, põõsaste ja puude kastmine suveperioodil) on sõlmitud leping HKP OÜ-ga.
 
Erakinnistute hooldus
Eraomanike õigusi ja kohustusi oma valdusesse kuuluva kinnistu hooldamisel reguleerib Saue valla heakorra eeskiri.