Heakorra- ja keskkonnakomisjon

Komisjon tegevusvaldkonda kuuluvad Saue valla heakorda, avalikku korda, jäätmehooldust, valla- või linnasisest ühistransporti, elamu- ja kommunaalmajandust, veevarustust ja kanalisatsiooni, valla teede ja linnatänavate korrashoidu ning muud keskkonda puudutavad küsimused. Komisjoni eesmärgiks on töötada läbi ning anda seisukoht volikogule oma tegevusvaldkonda puudutavate eelnõude ja küsimuste kohta.

esimees:  Arnold Õispuu

aseesimees: Kai Koppel

Liikmed:  Lauri Saar, Helmut Paabo, Avo Rahula, Ardi Tedrema, Mart Laisk


Heakorra-ja keskkonnakomisjoni protokollid