Hüüru küla

külavanem Arnold Õispuu   50 47618
e-mail: arnold@rolltrans.ee     

www: www.huuru.ee

 

MTÜ Hüüru Külaselts
Jõe tn 2, Hüüru küla, 76911 Harjumaa

 

Hüüru arengukeskus hõlmab Hüüru küla ja Paldiski maanteega seotud valla külad (Püha), väiksematest arengukeskusest kuuluvad Hüüru mõjupiirkonda Vatsla ja Kiia. Piirkondlikuks kultuuri, noorsootöö- ja seltsielu keskuseks on Hüüru mõis, sotsiaalne ja tehniline taristu on nõrgalt arenenud ja vajab olulisi investeeringuid (Hüüru mõis, mängu- ja spordiväljakud, kergliiklusteed, ühisveevärk- ja kanalisatsioon, teedevõrk; arendustegevuse jätkumisel perspektiivis lasteaed). Külas puudub kauplus. Piirkonna arendamisel (teenuste
kättesaadavuse tõstmiseks) on mõistlik teha koostööd Harku vallaga (sotsiaalne taristu Harku alevikus).