Korterelamute haljastuse ja hoovide korrastamise toetus

Toetuse eesmärk

Korteriühistute hoovide ja õuealade välisilme parandamine
 

Kellele

Korteriühistu või -ühistud (lubatud ühistaotlus) korterelamu põhiselt
 

Toetatavad tegevused

Toetuse suurus kuni 400 eurot korterelamu kohta, kuid mitte rohkem kui 50% kavandatava tegevuse kogumaksumusest
1. puude, põõsaste, püsikute, roni- ja lilletaimede soetamine ja istutamine;
2. lillevaaside, -amplite soetamine ja paigaldamine
3. istutusmaterjali soetamine ja istutamine
4. muru rajamine ja sambla tõrje;
5. puude raie ja hoolduslõikus
 
Toetuse suurus kuni 3200 eurot korterelamu kohta, kuid mitte rohkem kui 50% kavandatava tegevuse kogumaksumusest
6. kinnistu piires paiknevate siseteede ehitamiseks
7. jäätmemajade ehitamiseks, süvakogumismahutite rajamiseks või  jäätmekogumiskohtade korrastamiseks
8. mänguväljaku ehitamiseks
9. parkimiskohtade ehitamiseks ja korrastamiseks
10. abihoone (kuuri) ehitamiseks
11. vee-, reovee- ja sadeveetorustike rekonstrueerimiseks
 
Toetust võib taotleda ka mitmele tegevusele, sh nii haljastus kui ehitus, kuid maksimaalne toetuse määr kokku on 3200 eurot.
 

Toetuse taotlemiseks vajalikud dokumendid

  • taotlus
  • korterühistu üldkoosoleku protokoll
  • projekti eelarve
  • tegevuste 6-11 korral eskiisjoonis/asendiplaan koos seletuskirjaga
  • seadusjärgse esindusõigusega isiku volikiri (kui on asjakohane)
  • raieluba (kui on asjakohane) 
 
Taotlemise tähtaeg: 31. märts 2018.
 
Taotlusi on võimalik esitada elektrooniliselt e-posti aadressil info@sauevald.ee või paberkandjal Saue Vallavalitsusse ja halduskeskustesse (Saue linn, Riisipere, Laagri, Haiba).
 
Lisainfo: Anete Tammeveski, anete.tammeveski@sauevald.ee, telefon 654 1124, 5309 9202.
 
Avalduse blankett