Turism

Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus võttis vastu projekti "Lääne-Harju turismiobjektide ja –marsruutide väljaarendamise kava" aruande, mille väljatöötamise töögruppi kuulus ka Saue vald.

Dokumendiga saab tutvuda siin.