Munitsipaallasteasutuses lapsevanema poolt makstava osalustasu soodustuse avaldus

Saue valla munitsipaallasteaias vanema poolt kaetava osa määr ja osalustasu soodustused

Kui laps käib Saue valla munitsipaallasteaias, tuleb lapsevanemal tasuda osalustasu. 

Kirjeldus:

Saue valla munitsipaallasteasutuse kohatasu on 20% palga alammäärast. 2018. aastal on palga alammäär 500 eurot kuus ja 20% sellest on 100 eurot.

Taotlemise eeldus: Peres on laps(ed) ja mõlemad vanemad taotluse esitamise aasta 1. jaanuari seisuga Saue valla elanikud.

Milline on toetuse suurus ja kuidas seda makstakse:

Toetuse suurus määratakse alljärgnevate kriteeriumite põhjal:

1) Kui kogu pere elukohana on 1. jaanuari seisuga Eesti rahvastikuregistris märgitud Saue vald, jätkub või rakendub terve sama aasta jooksul pere esimesele Saue valla munitsipaallasteasutuses käivale lapsele kohatasu soodustus 50% ehk vanem maksab lapse eest osalustasu 50 eurot kalendrikuus.

2) Kui samal ajal käib Saue valla munitsipaallasteaias ka pere teine laps, siis tema eest maksab lapsevanem osalustasu 25 eurot kuus, seega on soodustus 75% Saue Vallavolikogu poolt kehtestatud kohatasust ehk siis 100 eurost.

Kui eelpool mainitud tingimused on täidetud ja nähtuvad rahvastikuregistrist, rakenduvad 50% ja/või 75% soodustus perele automaatselt ja avaldust ega taotlust valda või lasteaeda esitada ei ole vaja. Kui perekonna tegelik koosseis ei kajastu rahvastikuregistris, tuleb perel kirjutada vallavalitsusele avaldus. Avalduse vorm on leitav siit. Avalduse rahuldamise korral hakkab soodustus kehtima alates avalduse esitamise kuust.

Soodustuse saamiseks esitatav avaldus kehtib tähtajatult. Andmeid kontrollitakse vallavalitsuse poolt 1 kord aastas 1. jaanuari seisuga ja kui perekond ei vasta enam toetuse saajatele esitatavatele tingimustele, siis sellest kalendriaastast toetust enam ei võimaldata.

3) Perekond, kus on 3 või enam alaealist last, on vabastatud omaosaluse maksmisest Saue valla munitsipaallasteaias (soodustus 100%).

Lapsed peavad olema vanuses kuni 18 aastat ja soodustuse saamiseks ei pea nad kõik olema lasteaiaealised. Küll peavad nii vanemad kui lapsed elama Saue vallas ühel aadressil. Kolme või enama lapse eest soodustuse saamiseks tuleb igal juhul esitada vallavalitsusele vastav avaldus. Avalduse vorm on leitav siit.

 

 

Õigusaktid:

Vastutaja:

Lily Roop
haridusspetsialist
lily.roop@sauevald.ee
tel 5302 1854
Taotlemine pabervormil

Vajalikud sammud:

Täitke taotluse vorm paberkandjal. Blanketi  saab veebilehelt, Saue Vallavalitsusest ning halduskeskustest Laagris, Riisiperes ja Haibas.  

Elektrooniliselt täidetud ning digitaalselt allkirjastatud blankett palume saata aadressile info@sauevald.ee.

Vajaminevad dokumendid:

Isikut tõendav dokument

Viide: